فایل های نصب UTM Coordinate Convertor

دانلود رایگان فایل های نصب UTM Coordinate Convertor
نسخه 2.0


با نرم افزار UTM Coordinate Convertor می توان اعداد مختصات های مختلف جغرافیایی و تصویر شده را به یکدیگر تبدیل کرد. سادگی نصب، محیط کاربرپسند و دقت بالا از ویژگی های جالب این نرم افزار می باشد. ضمنا نمایش آنلاین نقاط موردنظر در روی نقشه، از دیگر ویژگی های مثبت این نرم افزار می باشد و البته می توان در حالت آفلاین هم از این نرم افزار استفاده کرد.

 شرححجمدانلود
    
 در صورت بازنشدن فایل ها، باید آخرین نسخه برنامه WinRAR نصب شود.
1- 1نرم افزار WinRAR 5.86 . 5 مگابایتاینجا
 ——————————————————
 UTM Coordinate Convertor
    
1 – 2
نرم افزار UTM Coordinate Convertor 2.0
115 مگابایت
اینجا
 ——————————————————

راهنمای نصب :

نصب این نرم افزار نکته خاصی ندارد و با توجه به تنظیمات پیش فرض به سادگی قابل انجام است و با توجه به رایگان بودن اصل برنامه، نیازی به Crack یا فعال سازی هم ندارد..