– قبل از تکمیل فرم حتما از این لینک اطلاعات دوره به صورت کامل خوانده شود.
– دقت شود که آدرس ایمیل به درستی وارد شود زیرا همه اطلاعیه های مربوط به دوره، صرفا از طریق ایمیل ارسال خواهد شد.
– در هنگام پیش ثبت نام نیازی به اعلام روز مورد تقاضا از طرف شرکت کنندگان نیست و این موضوع در ابتدای دوره مشخص خواهد شد.
– این فرم باید به صورت صحیح و صادقانه تکمیل شود و عدم مطابقت با اطلاعات واقعی، باعث عدم پذیرش در دوره خواهد شد.
اسم فایل های ارسالی به نام و نام خانوادگی فارسی باشد.

 • ( به فارسی )
 • ( به فارسی )
 • دقت شود که حتما به درستی وارد شود.
 • نوع دانشگاه محل تحصیل
 • چگونه از برگزاری این دوره مطلع شدید؟
 • چقدر با مباحث دوره آشنایی قبلی دارید ؟
 • دلیل اصلی شرکت در دوره
 • در کدام شهر در آزمون حضوری پایان دوره شرکت می کنید این انتخاب قابل تغییر است
 • اسم فایل به نام و نام خانوادگی فارسی و با حداکثر حجم 1مگابایت
 • اسم فایل به نام و نام خانوادگی فارسی و با حداکثر حجم 1مگابایت
 • اسم فایل به نام و نام خانوادگی فارسی و با حداکثر حجم 1مگابایت