کتاب مدل‌سازی تغییر اقلیم در GIS

نام کتاب:
مدل‌سازی تغییر اقلیم در GIS

نویسنده: اسماعیل سیلاخوری

ناشر: هرمینا
سال انتشار: 1398

نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات: 184 صفحه
قیمت چاپ اول : 29000 تومان

متاسفانه امکان خرید کتاب از این سایت فراهم نیست.

لازم به ذکر است که ضمن ارج نهادن به زحمات مولفان، مترجمان و گرداوردگان کتاب ها،  آثار معرفی شده در این سایت به معنای تایید کامل آنها و ارزش گذاری محتوایی نیست و فقط برای معرفی و سهولت در انتخاب از سوی کاربران و علاقه مندان درج شده است.

درباره این کتاب :

کتابی که پیش روی شماست، با تکیه بر روش‌های کاربردی آموزش مثال محور، توجه خود را به نیازهای اساسی و کاربردی پژوهشگران تغییر اقلیم و کاربران GIS معطوف نموده و با انتخاب سبک نوشتاری روان و در عین حال دقیق، سعی کرده است اهداف مورد انتظار خوانندگان محترم را پوشش دهد. این مجموعه مشتمل بر شش فصل است. در فصل اول سیستم اطلاعات جغرافیایی معرفی می شود و مفاهیم پایه آن از ورود اطلاعات تا سیستم مختصات جغرافیایی بیان شده است. در فصل دوم به داده های چندبعدی پرداخته و ابزارهای مناسب جهت تبدیل داده چند بعدی NetCDF در GIS مورد و بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم از زبان برنامه نویسی پایتون بهره برده و دریافت داده‌های باز تحلیل اقلیمی با استفاده از اسکریپت نویسی پایتون تبیین شده است. در فصل چهارم به مبانی تغییر اقلیم اختصاص داده شده است. در فصل پنجم مدل‌های اقلیمی تشریح شده است و پس از معرفی انواع مدل‌های اقلیمی، روش‌های ریزمقیاس سازی داده‌های اقلیمی مورد بررسی قرار گرفته است. از مدل‌های مولد اقلیمی در دامنه وسیعی از مطالعات از قبیل تغییر اقلیم، هیدرولوژی، محیط زیستی و ارزیابی ریسک در کشاورزی استفاده می شود. این مدل ها قادرند سری های زمانی مصنوعی در مقیاس روزانه با طول دوره مناسب را ایجاد کنند. در کتاب پیشرو مدل‌های سری CMIP5 گزارش پنجم IPCC، مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت در فصل ششم، به صورت گام به گام و کاربردی، تمامی مراحل دریافت و طبقه بندی داده های اقلیمی، استخراج داده های چندبعدی NetCDF در محیط GIS و ریزمقیاس سازی و تجسم اقلیم آتی با استفاده از GIS بیان شده است.

فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل اول: مفاهیم سیستم اطلاعات جغرافیایی

تعریف سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
ورود اطلاعات به GIS
مدیریت اطلاعات در GIS
پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات در GIS
تجزیه وتحلیل همپوشانی اطلاعات (Overlay)
منطقه حائل (Buffering)
پردازش تصاویر (Image processing)
کاربردهای GIS
اجزای اصلی سیستم GIS
سخت افزار و نرم افزار
پایگاه اطلاعاتی
افراد و مراکز استفاده کننده
معرفی انواع داده‌های GIS
داده‌های رستری (شبکه ای) Raster
داده‌های وکتوری (برداری) Vector
داده‌های مثلثی (TIN) شبکه نامنظم مثلثی
داده‌های توصیفی (Attribute Data)
سیستم مختصات جغرافیایی
مقدمه
شکل زمین
انواع سیستم مختصات
سیستم مختصات کروی
سیستم مختصات بیضوی
ژئوئید
مبنای مسطحاتی یا دیتوم (Datum)
سیستم تصویر نقشه
تصویر کردن نقشه
سیستم تصویر مركاتور (استوانه ای)
سیستم تصویر مركاتور جانبی(Transverse Mercator)
سیستم تصویر مركاتور مایل (Oblique Mercator)
سیستم تصوير UTM
سیستم تصویر صفحه ای یا آزیموتی(planer projection)

سیستم تصویر مخروطی (conic)

فصل دوم: داده‌های چند بعدی در GIS

مقدمه
NetCDF
HDF
GRIB
OPENDAP
GREDE
جعبه ابزار مکمل چند بعدی
ابزارهای NetCDF
داده‌های رستری
داده‌های برداری
داده‌های جدولی
ایجاد داده‌های NetCDF با استفاده از ArcMap
نکته: نمایش فایل‌های NetCDF در ArcCatalog

فصل سوم: اسکریپت نویسی پایتون

مقدمه
مدیریت داده‌ها با پایتون
گردش کار خودکار با پایتون
دریافت داده‌های باز تحلیل با پایتون
مثال‌هایی از اسکریپت‌های پایتون

فصل چهارم: تغییر اقلیم

مقدمه
دلایل تغییر اقلیم
سناریوهای اقلیمی و غیر اقلیمی در دوره‌های آتی
سناریوهای غیر اقلیمی
سناریوهای اقلیمی
کاربردهای GIS در پژوهش‌های تغییر اقلیم

فصل پنجم: مدل‌های اقلیمی

مقدمه
مدل‌های اقلیمی
مدل‌های توازن انرژی (EBM)
مدل‌های تابشی همرفتی (RCM)
مدل‌های دو بعدی دینامیکی – آماری (SDM)
مدل‌های گردش عمومی جو (GCM)
مدل‌های جفت شده جوی – اقیانوسی (AOGCM)
داده‌های CMIP

کار با بروندادهای مدل اقلیمی در GIS
روند ناهنجاری‌های اقلیمی و میانگین‌های دراز مدت
درک عدم قطعیت
ریزمقیاس نمایی مدل‌های اقلیمی
مدل‌های اقلیمی جهانی و منطقه‌ای
ریز مقیاس نمایی آماری
روش‌های PP
روش‌های آماری برونداد مدل
روش مولدهای هواشناسی تصادفی

فصل ششم: تجسم اقلیم آتی با استفاده از GIS

مقدمه
پورتال تغییر اقلیم GIS
دریافت و طبقه بندی داده‌های مدل گردش عمومی جو
دریافت داده‌های CMIP5
استخراج مختصات جغرافیایی سلول‌ها
استخراج داده‌های NetCDF مدل های CMIP5
استفاده از ابزار مدل ساز (Model builder)
عناصر تشکیل دهنده یک مدل در ابزار مدل ساز
استفاده از حلقه تکرار
طبقه بندی داده‌ها در نرم افزار Excel
استفاده از جداول محوری در اکسل (Pivot Table)
ایجاد جداول محوری در اکسل
تجسم اقليم آتی
تهیه لایه برداری سلول‌های مدل
ریزمقیاس نمایی مکانی
تهیه نقشه رستری فاکتور دلتا
تهیه نقشه‌های مشاهداتی
تهیه نقشه‌های اقلیمی
درون یابی فضایی
روش درون یابی وزن دهی فاصله معکوس (IDW)
برش لایه‌های رستری

منابع 

پیوست ها
پیوست ۱: روش نصب نرم افزار Arc GIS 10.3
پیوست ۲: نمایه

 

مطالب مرتبط