معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 10

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 10

ارزیابی مکان‏‏‏‏‏‏ های بهینه برای دفن زباله‏‏ های شهری

محسن پور خسروانی، زهرا پربار، بهنام مغانی رحیمی

چکیده

گسترش شهرها و افزایش جمعیت شهری در سال­های اخیر، موجب افزایش مصرف و درنتیجه افزایش تولید پسماند در مناطق شهری شده است. از طرفی مکان­ یابی نامناسب دفن این پسماندها مشکلات زیست محیطی زیادی را به وجود آورده است. لذا این تحقیق که تحقیقی توصیفی – تحلیلی است، با درنظرگرفتن معیارهای ژئومورفولوژی، هیدرواقلیم، کاربری اراضی و فاصله از خطوط ارتباطی و با استفاده از منطق فازی و سیستم  اطلاعات جغرافیایی (GIS)، محل­ های مناسب برای دفن پسماند در شهر فیروزآباد را بررسی کرده است. بر همین اساس لایه­ های مختلف اطلاعاتی با یکدیگر تلفیق شدند. همچنین محل فعلی دفن زباله شهر فیروزآباد بررسی و تحلیل  شد. سپس با لحاظ کردن همه معیارهای مورد نظر، حریم ها و حدود دسترسی آن ها با استفاده از نقشه ها و سایر اطلاعات، مکان­ های بهینه برای دفن پسماندها در منطقه مطالعاتی پیشنهاد شد. درنهایت پس از ارزیابی ­های به عمل آمده و هم پوشانی لایه های وزن دهی شده، بخش­ های جنوب شرق و شمال شرق منطقه، به عنوان  مناسب ترین مکان ­ها برای احداث سایت دفن  زباله پیشنهاد می شوند. زیرا در این مکان برای دفن پسماندهای جامد، بسیاری از پارامترهای محیطی در وضعیتی کاملاً مناسب است و امکان سرمایه گذاری کنونی و آتی در این قسمت وجود دارد. بر اساس شواهد موجود مکان هایی به عنوان مکان نامناسب تعیین شده ­اند که به طور عمده روی دشت­ های حاصلخیز و با نفوذپذیری بالا قرار دارند و مناطق خوب به طور عمده در تپه ماهورها که ضخامت خاک بیشتر بوده و از مراکز جمعیتی و نیز زمین­ های مناسب کشاورزی و مناطق حساس دور هستند، تعیین شده است.
واژه های کلیدی : مکان یابی ، ژئومورفولوژی ، دفن زباله­ های شهری ، شهر فیروزآباد

دانلود مقاله از اینجا

مطالب مرتبط