معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 4

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 4

  چرا پلیس و امور پلیسی به سیستم اطلاعاتی جغرافیایی نیاز دارند یک نگاه اجمالی

نویسنده: فاهوی وانگ
مترجمان : خدر فرجی راد؛ یحیی میرشکاران

چکیده

این مقاله به دنبال ارائه حوزه‌های اصلی کاربرد سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی در ادارات پلیس و عملیات‌های پلیسی به ویژه در ایالات متحده آمریکا است. مقاله با مرور تکامل تاریخی کاربردهای GIS در اجرای قانون از یک ابزار کامپیوتری نمایش نقشه‌ای جرم به یک ابزار پیشرفته تحلیل فضایی و ادغام آن در عملیات‌ها و امور پلیسی شروع می‌شود. شش حوزه اصلی کابرد GIS در امور پلیسی با مطالعات موردی به هدف نشان دادن ارزش GIS به عنوان ابزارهای زیر مورد بحث قرار می‌گیرند .
1) GIS به عنوان شریکی برای افسران اجرایی،
2) GIS به عنوان ابزار بررسی و پیشگیری از جرم،
3) GIS به عنوان ابزار اجرا و ارزیابی سیاست‌ها،
4) GIS به عنوان ابزار برنامه‌ریزی نیروی پلیس،
5) GIS به عنوان ابزاری برای آزمون نظریه‌های جرم،
6) GIS به عنوان یک ابزار ارتباطی.
مقاله با دورنمایی از برخی روندهای در حال ظهور خاتمه می‌یابد.
واژه های کلیدی : سیستم اطلاعات جغرافیایی ، تحلیل جرم ، اجرای قانون ، امور پلیسی

دانلود مقاله از اینجا

مطالب مرتبط