معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 22

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 22

مکان‌یابی خطوط بزرگ انتقال آب با استفاده از نرم‌افزار ArcGIS

محمد عطاری، عباس خاشعی سیوکی، سعید اصغرزاده منظری، معصومه مجرد 

چکیده

خطوط بزرگ انتقال آب، خطوط لوله‌ای هستند که آب را از چاه، منابع سطحی نظیر رودخانه‌ها و یا از محل سدها برداشته و به گره‌های نیاز شرب، صنعت یا کشاورزی منتقل می‌کنند. به‌دلیل کمبود شدید منابع آب به‌‌ویژه در بخش‌های شرقی و مرکزی کشور، طی سال‌های اخیر طرح‌هایی برای انتقال آب بین حوضه‌ای مطرح شده است. این امر سبب ایجاد تنش‌های اجتماعی زیادی در مناطق اجرای طرح شده و همچنین باعث بروز اعمال خرابکارانه در مسیر خط انتقال و تأسیسات وابسته شده است. در نتیجه، مکان‌یابی خط انتقال از منظر پدافند غیرعامل از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این پژوهش به معرفی روش مکان‌یابی خطوط بزرگ انتقال با در نظر گرفتن شاخص‌های حریم، دسترسی، نظامی، اقتصادی، جمعیتی، زمین‌شناسی و ژئومورفولوژی و اقلیم و هیدرولوژی پرداخته شد. هر کدام از شاخص‌ها به چندین زیرشاخص طبقه‌بندی شد. بر این اساس کلیه زیرشاخص‌ها در نرم‌افزار Arc-GIS کمّی‌سازی شدند. سپس با برهم نهی لایه‌های فوق، منطقه طرح لکه‌گذاری شده و نقاط با خطر بالا مشخص شدند. در نهایت با ترسیم نقشه پهنه‌بندی، منطقه امن برای مسیر خط انتقال از بین خطوط پیشنهادی مشخص شد.

واژه های کلیدی:‌ مکان‌یابی، خطوط انتقال آب، پهنه‌بندی منطقه، انتقال آب بین حوضه‌ای.

 

دانلود مقاله از اینجا

مطالب مرتبط