معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 14

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 14

مکان­ یابی نیروگاه بادی در استان قزوین با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، روش AHP و ادغام آن با منطق فازی

مجتبی رعنایی، نغمه مرقبعی، مصطفی کشتکار

چکیده

محدودیت ذخایر انرژی در جهان و افزایش سطح مصرف انرژی، همواره بشر را برای جایگزین کردن منابع انرژی جدید به چالش کشیده است. در این بین انرژی حاصل از باد و خورشید با دارا بودن مزایایی چون عدم آلودگی محیط زیست و رایگان بودن، در آینده سهم زیادی در تولید انرژی خواهند داشت. یافتن مکان بهینه برای استقرار تجهیزات و تاسیسات بهره ­برداری از این منابع یک الویت مهم محسوب می شود. در این پژوهش به مکان ­یابی مناسب جهت استقرار مزارع بادی در استان قزوین پرداخته شده است. با توجه به اهمیت تلفیق اطلاعات، فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای وزن دهی لایه ها انتخاب و به کمک نرم­ افزار Expert choice  پیاده سازی گردید. از نرم افزار ArcGIS  به منظور تحلیل فضایی و همپوشانی لایه ها استفاده شد.
پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات، استان قزوین از نظر قابلیت احداث مزارع بادی به سه سطح بدون توان، توان متوسط و توان کاملاً مناسب تقسیم بندی گردیده و در نهایت نواحی دارای محدودیت برای مکان­یابی نیروگاه های بادی مشخص شده و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی کل محدوده پهنه بندی  شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، که نواحی مستعد در شرق استان قزوین و در گستره اندکی در غرب و نزدیک به شهرستان تاکستان و همچنین شمال و شمال غرب و نواحی جنوبی حوزه بوئین زهرا مناطق مستعد بارگذاری انرژی بادی می باشند.

واژه های کلیدی :مکان یابی، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، نیروگاه بادی، استان قزوین ، تحلیل سلسله مراتبی (AHP).

دانلود مقاله از اینجا

مطالب مرتبط

GIS چیست؟

سامانه اطلاعات جغرافیایی سامانه اطلاعات جغرافیایی (ساج) یا جی‌آی‌اس (Geographic Information System : GIS) یک سامانه

بیشتر بخوانید