توجه :
1- این مبلغ برای جبران هزینه های جاری مانند هزینه اینترنت،  هزینه پنل برگزاری کلاس های غیرحضوری و … است.
2- بابت هزینه های اشاره شده در بند قبلی ، بودجه ای از طرف سازمان در نظر گرفته نشده است.
3- در هنگام پرداخت از فیلتر شکن استفاده نشود.

  • به فارسی
  • برحسب تومان وارد شود.