پرداخت هزینه

صفحه پرداخت هزینه

توجه
– رسید خرید ذخیره شود ولی نیازی به ارسال آن نیست.
– در هنگام پرداخت هزینه بهتر است از فیلترشکن استفاده نشود.
– بهتر است در هنگام پرداخت هزینه، به جای تلفن همراه از رایانه استفاده شود.
– هزینه این فیلم ها برای یک نفر در نظر گرفته شده است و خرید اشتراکی  این فیلم ها از نظر شرعی و قانونی مجاز نیست.

نکات مهم درباره حساب کاربری
– برای خرید فیلم ها ورود به حساب کاربری ضروری است.
– در پایین جدول زیر در کنار عبارت “درحال حاضر حسابی دارید” لینک ورود به حساب کاربری قابل مشاهده است.
– در صورت عدم ثبت نام قبلی در حساب کاربری، از طریق فرم پایین صفحه می توان در حساب کاربری ثبت نام کرد.

[download_checkout]