کاربردهای GIS – شماره 16

Use of GIS in Pacific Ocean Portal

کاربرد GIS در پورتال اقیانوس آرام

اقیانوس آرام بیش از 30 درصد از سطح زمین را در بر می‌گیرد و با داشتن دو برابر حجم آب نسبت به اقیانوس اطلس و بیشترین عمق آبی در سطح زمین، بیشترین حجم آب را روی زمین دارد. با توجه به این اطلاعات ما درباره سرمایه طبیعی آن چه می‌دانیم؟ چه سرمایه‌گذاری‌هایی در اقیانوس آرام انجام می‌شود و چه فوایدی از آن حاصل می‌شود؟

در طول سال 2019، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد با همکاری شرکت Esri تلاش کرد تا بتواند یک  Pacific Ocean Accounting Portal بسازد که از GIS برای پاسخ به سؤالات این چنینی مربوط به اقیانوس آرام استفاده می‌کند.

اقیانوس آرام بیش از 30 درصد از سطح زمین را در برمی‌گیرد و بزرگترین توده آب کره زمین است.

ایده ایجاد پورتال با استفاده از فناوری ArcGIS Hub در کنگره جهانی اطلاعات جغرافیایی سازمان ملل متحد، که در نوامبر سال 2018 در چین برگزار شد، از طرف شرکت Esri مطرح شد. این کنگره یک محیط مشارکتی و فراگیر برای تقویت همکاری در سطح منطقه‌ای و جهانی و ترغیب توسعه برنامه‌ها و خدمات با ارزش افزوده برای مقابله با چالش‌های محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی است.

پس از 12 ماه در سال 2019 در انجمنی که در کالیفرنیا برگزار شد، نمونه اولیهPacific Ocean Accounting  Portal ارائه شد.

«ما آنچه مهم است را اندازه می‌گیریم» جمله‌ای شناخته شده است. این اندازه‌گیری‌ها به ویژه برای تصمیم‌گیرندگان باید از کاربردهای عملی برخوردار باشند. واقعیت این است که بسیاری از تصمیم گیرندگان وقت کمی دارند و به ابزارهایی احتیاج دارند تا به آن‌ها در درک سریع مسئله کمک کند. تصمیم‌گیرندگان نیز غالباً بر نگرانی‌های عمومی از جمله مشاغل، اقتصاد، امنیت، رفاه مردم و مخاطرات توجه می‌کنند.

این پورتال از چندین نوآوری استفاده می‌کند تا دسترسی افراد به داده‌ها و اطلاعات مربوط به موضوعاتی از جمله دسترسی به جهانگردی بر سلامت اقیانوس‌ها را آسان کند.

با ترکیب قدرت GIS با آمار،  Pacific Ocean Accounting Portal قصد دارد توجه تصمیم‌ گیرندگان را به اقیانوس آرام جلب کند. همچنین به دنبال پشتیبانی بسیاری از کشورهایی است که به آن اعتماد دارند. به ویژه کشورهای کوچک در حال توسعه که معیشت آن‌ها به اقیانوس آرام وابسته است.

سازمان ملل به قدرت اطلاعات واقف است. اما ما اطلاعات کمی درباره اقیانوس می دانیم. برنامه سازمان ملل برای توسعه پایدار 2030 صلح برای مردم اکنون و آینده است. در بطن برنامه‌های سازمان ملل 17 هدف توسعه پایدار قرار دارد. اهداف توسعه پایدار پایان دادن به فقر و دیگر محرومیت‌ها با تدوین راهکارهایی برای بهبود سلامت و آموزش، کاهش نابرابری، رشد اقتصادی و اقدام برای مقابله با تغییرات آب و هوایی و حفظ اقیانوس‌ها و جنگل‌ها است.

چهاردهمین هدف توسعه پایدار به نام زندگی زیر آب است که به اقیانوس‌ها اختصاص دارد. رهبران جهان توافق کرده‌اند تا از طریق 10 شاخص، پیشرفت در این هدف را کنترل و اندازه‌گیری کنند. ده شاخص عبارتند از آلودگی دریایی، یارانه‌های شیلات، مدیریت و حفاظت از اکوسیستم دریایی و ساحلی، و اسیدی شدن اقیانوس. با این حال در آسیا و اقیانوس آرام، ما فقط داده‌های كافی برای اندازه گیری پیشرفت در یکی از 10 شاخص جهانی توافق شده برای حفاظت از منطقه ساحلی و دریایی و یک proxy توافق شده برای دریانوردی داریم.

تحقیقات نشان می‌دهد که داده‌های مربوط به اقیانوس آرام پراکنده است و دستیابی به آن آسان نیست. این اطلاعات همیشه در دسترس عموم است و قابل مقایسه با هم نیستند. در حقیقت، داده‌ها معمولاً با دیگر سیستم‌های داده یکپارچه نمی‌شوند، به این معنی که از قدرت برخوردار نیستند.

 Pacific Ocean Accounting Portal برای این منظور است تا بفهمیم در صورت جمع‌ آوری داده‌ها در یک پورتال کاربر محور و در دسترس عموم و با روشی استاندارد و ساخت یافته؛ چه چیزی امکانپذیر است.

 Pacific Ocean Accounting Portal با ترکیب قدرت GIS با آمار، توجه به اقیانوس آرام را به روشی که تصمیم‌گیرندگان می توانند درک کنند، نشان می‌دهد.

پورتال نمونه اولیه چندین نوآوری را به کار می‌برد تا دسترسی به داده‌ها و اطلاعات مربوط به یکی از بزرگترین منابع طبیعی جهان را برای افراد آسان کند. این پورتال به طور مکانی اطلاعات عمومی را در مورد حفاظت، احیا و حاکمیت اقیانوس آرام جمع آوری می‌کند. همچنین به سوالاتی مثل اینکه این حجم عظیم آب در چه شرایطی قرار دارد و مزایایی که مردم و کل جوامع می‌توانند از اقیانوس آرام استفاده کنند؛ پاسخ می‌دهد.

با استفاده از ArcGIS Hub ، کاربران می‌توانند به صورت واقعی از طریق نقشه‌ها، جدول‌ها و infographic ‌ها به داده‌ها در زمان واقعی دسترسی پیدا کنند. این پورتال با استفاده از یک چارچوب سازماندهی شده شناخته شده، که از آن تولید ناخالص داخلی و سایر اقدامات اقتصادی حاصل می‌شود؛ به داده‌ها ارزش افزوده می‌دهد. بنابراین تصمیم‌گیرندگان و کاربران پورتال می‌توانند پاسخ به سه سؤال نسبتاً اساسی را بیابند: چگونه اقیانوس آرام کنترل می شود، چقدر سالم است و از چه چیزی استفاده می شود؟

این پورتال نشان می‌دهد که در استفاده از داده‌ها، چالش‌هایی وجود دارد. ادغام انواع مختلف داده‌ها، از جمله داده‌های مکانی و آماری، یکی از این چالش‌ها است. جمع کردن متخصصان مباحث جغرافیایی و آماری از دیگر موارد دیگر است. با این حال این پورتال نشان داده است که می‌توان این چالش‌ها را برطرف کرد.

اطلاعاتی در مورد اقیانوس آرام وجود دارد و فعالان زیادی تلاش می‌کنند تا آن را ببینند.

در واقع، پورتال نمونه اولیه خود فرصتی برای نوآوری فراهم می‌کند. این فقط یک پورتال از مجموعه داده‌های مفید و مرتبط نیست؛ مجموعه داده‌ها در واقع یکپارچه شده‌اند تا کاربران بتوانند داده‌ها و اطلاعات مربوط به یک واحد خاص فضایی، مانند یک جزیره، یک منطقه دریایی یا یک اقیانوس را به طور کلی پیدا کنند. ادغام داده‌ها به صورت مکانی نیاز به نوآوری دارد. اگر رویکردی کارآمد و مناسب برای ادغام داده‌ها در بین انواع داده‌ها با وضوح مکانی وجود داشته باشد که برای تصمیم‌گیرندگان معنی دارد، از ایده‌ها استقبال می‌شود.

گام‌های بعدی پورتال این است که آن را به مخاطبان گسترده، خصوصاً تصمیم‌گیران که به داده‌ها و آمارهای معنی‌دار و رسمی اعتماد دارند؛ نشان دهد.

مشاهده متن کامل انگلیسی از اینجا

خلاصه فارسی از : سمیه نرئی

کد مطلب : 99051301

مشاهده کاربرد‌های دیگر