کتاب کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در کشاورزی و منابع طبیعی

نام کتاب:
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در کشاورزی و منابع طبیعی

نویسنده: جلیل فرزادمهر، ابراهیم علی‌نیا، آیلین وردی‌پور‌آزاد
ناشر: دانشکده فنی و مهندسی تربت حیدریه
سال انتشار: 1394

نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات: 296 صفحه
قیمت چاپ اول : 12000 تومان

متاسفانه امکان خرید کتاب از این سایت فراهم نیست.

لازم به ذکر است که ضمن ارج نهادن به زحمات مولفان، مترجمان و گرداوردگان کتاب ها،  آثار معرفی شده در این سایت به معنای تایید کامل آنها و ارزش گذاری محتوایی نیست و فقط برای معرفی و سهولت در انتخاب از سوی کاربران و علاقه مندان درج شده است.

درباره این کتاب :

سیستم اطلاعات جغرافیایی که نزدیک به نیم قرن است به کمک بشر آمده است، با رشد و توسعه لحظه به لحظه کمک شایانی به کارشناسان و برنامه ریزان محیطی نموده است تا جایی که شعار برجسته آن این است که هیچ محیط جغرافیایی در دنیا نیست که من نتوانم به آن کمک و یاری برسانم. سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، تلفیقی بین جغرافيا و کامپیوتر است و حضور و تولد آن با جغرافیا پیوند داشته است. بنابراین در مباحث کشاورزی و منابع طبیعی که همه مطالعات، طرح ها و پروژه‌های آن در طبیعت انجام می پذیرد، این علم می تواند کمک شایانی داشته باشد. البته پیرامون این موضوع کتاب، مجله، نشریه و مقالات زیادی به چاپ رسیده است. اما در این کتاب سعی می شود تمام مبانی و مطالب موردنظر در زمینه های منابع طبیعی و کشاورزی مورد بحث قرار گیرد. چون احساس می شود هنوز کتاب های مختص کشاورزی و منابع طبیعی در ایران کمتر به چاپ رسیده است.

همچنین سعی می شود از علومی همچون سنجش از راه دور تا جایی که به کشاورزی و منابع طبیعی مربوط می شود، مقدماتی بیان شود و از سیستم مکان یاب جهاني (GPS) که ارتباط تنگاتنگی با منابع طبیعی و کشاورزی دارد، بحث شود. همان طور که مستحضرید سیستم اطلاعات مهم جغرافیایی RS ،GIS و GPS می‌باشند که سعی می‌شود ارتباط تنگاتنگ این سه سیستم با مقوله منابع طبیعی و کشاورزی در این کتاب مورد توجه قرار گیرد. تمام تلاش این است که در این مجموعه مباحثی کاربردی و عملیاتی تبیین شود تا بتواند کمک شایانی به دانشجویان و علاقه مندان این رشته بنماید. 

فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل اول

کلیات GIS
مقدمه
تاریخچه ای از ظهور و پیدایش سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
تاریخچه استفاده از (GHS) در ایران

فصل دوم

مبانی GIS
ضرورت استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
قابلیت‌های عمده سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
ایجاد پایگاه داده‌های اطلاعاتی
داشتن مجموعه ای کامل از ابزارها، محیط کاری و گرافیکی آسان
داشتن نمونه هایی از داده های آماری قابل استفاده
منابع اطلاعات سیستم اطلاعات جغرافیایی
نقشه و پلان‌ها
طبقه بندی نقشه‌ها براساس نوع محتوا و زمینه کاربردی
فایل کاغذی
مصاحبه ها و گزارشات
نقشه برداری زمینی
سنجش از دور (RS)
فتوگرامتری (عکس برداری هوایی)
داده‌های دیجیتالی
مسائل قابل مطرح شدن در سیستم اطلاعات جغرافیایی
مكان
شرایط
الگو
مدلسازی
قابلیت‌های عمومی سیستم اطلاعات جغرافیایی
مهمترین توانایی‌های سیستم اطلاعات جغرافیایی
امكان استفاده همزمان از اطلاعات توصیفی و نقشه‌ای
قابلیت تلفیق و ترکیب نقشه‌های مختلف با همدیگر
قابلیت به روز کردن اطلاعات با سرعت زیاد
انواع داده در سیستم اطلاعات جغرافیایی
داده‌های مکانی
داده‌های وکتوری یا برداری
داده‌های رستری یا سلولی
داده‌های توصیفی
مزایای داده‌های وکتوری
معایب داده‌های وکتوری
مزایای داده‌های رستری
معایب داده های رستری
مؤلفه های سیستم اطلاعات جغرافیایی
داده های ورودی
مدیریت داده‌ها
خروجی داده‌ها
کیفیت اطلاعات
مؤلفه‌های سیستم اطلاعات جغرافیایی
کاربر
سخت افزار
نرم افزار
تعیین موارد نیاز به سیستم اطلاعات جغرافیایی
تقسیم بندی کاربران سیستم اطلاعات جغرافیایی با توجه به ویژگی آن‌ها
دامنه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی
موارد استفاده از مدل برداری
تقسیم بندی کاربران از نظر دسترسی به منابع مالی
کارکنان ورزیده چهار دسته هستند
جنبه های سازمانی
سیستم مدیریت پایگاه اطلاعاتی

فصل سوم

مبانی نقشه خوانی و سیستم تصویر
تاریخچه پیدایش نقشه
تعریف نقشه
انواع نقشه
نقشه‌های عمومی
نقشه‌های موضوعی
انواع مقیاس در نقشه
مقياس لفظی یا بیانی
مقياس عددی یا کسری
مقیاس خطی یا ترسیمی
سیستم‌های تهیه نقشه
سیستم‌های تصویر
نقشه‌های بدون تصوير
تاریخچه‌ی مختصری از تصاویر
نقش سیستم تصویر
سطح زمین در روی نقشه
شکل و ابعاد زمین
ایجاد تصویر
مدل ژئویید
اليپسوئید زمین
مدل اسفروئید
دایره عظيمه چیست
خصوصیات دوایر عظيمه
مبناسازی
سیستم‌های تصویر نقشه
سیستم‌های معادل و سیستم‌های مشابه
سیستم‌های معادل
سیستم‌های مشابه
زمینه نظری سیستم‌های تصویر
انواع سیستم‌های تصویر و خصوصیات آن‌ها
ویژگی‌های تصویر
برخی تصاویر رایج، خصوصیات و کاربرد آن‌ها
لامبرت
سینوسی
مركاتور
رابینسون
فولر
سیستم تصویر نقشه

خواص سیستم‌های تصویر
طبقه بندی سیستم‌های تصویر
سیستم تصویرهای استوانه‌ای
سیستم تصویر استوانه‌ای ساده

سیستم تصویر استوانه‌ای هم مساحت لامبرت

سیستم تصویر استوانه‌ای مرکاتور

سیستم تصویر مخروطی

تصویر مخروطی با یک مدار استاندارد
تصوير مخروطی با دو مدار استاندارد 
سیستم تصویرهای سمتی یا صفحه ای 
سیستم تصوير مستوی
سیستم تصویر مخروطی

سیستم تصویری استوانه‌ای

سیستم تصویری منفرد

مبنا

سیستم های مختصات نقشه

جهات جغرافیایی
انواع شمال در جغرافیا
شمال جغرافیایی یا شمال حقیقی
شمال مغناطیسی 
شمال شبکه 
نحوه تعیین جهت شمال 
نحوه توجیه نقشه
اصول مهم تهیه علائم نقشه
اصل تشابه در انتخاب علائم
اصل تداعی معانی
اصل کمیت پذیری 
تکنیک‌های علامت گذاری در نقشه
تکنیک کرو کروماتیک
تکنیک کروپلت
تکنیک ایزوپلت 
تکنیک نقطه‌ای 
تکنیکی کرو گرافیک یا نمایش آماری
تکنیک دینامیک

تکنیک پراکندگی تصاویر
روش‌های نمایش ارتفاع در نقشه‌های مختلف 
مختصات جغرافیایی و اهمیت آن 
طول و عرض جغرافیایی
عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی
مقیاس در نقشه‌های جغرافیایی و انواع آن
نقشه‌های توپوگرافی 
مفهوم خطوط تراز
خواندن ارتفاع از روی منحنی‌های میزان 
رابطه بین توپوگرافی اجزاء خطوط تراز 
نمایش شیب 
مقدار شیب 
جهت بیشترین شیب دامنه 
تغیرات شیب در یک دامنه
نمایش پستی و بلندی‌ها 
شکل منحنی‌ها در دره‌ها
گودی‌ها و برآمدگی‌ها
پرتگاه‌ها 
اهمیت نقشه‌های توپوگرافی
ویژگی‌های مهم نقشه‌های توپوگرافی 
نحوه قرائت نقشه‌های توپوگرافی
نحوه تعیین فواصل بر روی نقشه
اندازه گیری ارتفاع

روش‌های اندازه گیری سطح در نقشه‌ها
تعیین مختصات دقیق یک نقطه بر روی نقشه

فصل چهارم

عملیات کاربردی GIS در کشاورزی و منابع طبیعی

نقش مهم GIS در توسعه کشاورزی و منابع طبیعی

تبدیل هندسی یا ژئورفرنس کردن نقشه‌ها

مقدمه
تبدیل هندسی یا ژئورفرنس کردن نقشه‌ها 
تبدیل نقشه به نقشه و تصویر به نقشه 
روش‌های تبدیل هندسی

روش‌های تبدیل و اثرات آن‌ها بر یک شکل هندسی مانند مربع
تغییر شکل معادل 
تغيير شكل مشابه 
تغير شكل 
تغییر شکل تصویری

تغییر شکل Affine

نقاط کنترل

خطای RMS

تفسير خطای RMS در نقشه‌های رقومی شده

Resampling پیکسل‌ها در فرآیند تبدیل هندسی 

کلیات و مبانی ژئورفرنس

رقومی سازی یا کسب غير مستقيم داده

رقومی سازی یک نقشه کاغذی
روش‌های رقومی سازی خطوط 
روش نقطه‌ای
روش رشته‌ای 
تبدیل داده بردار به شبکه 

روش‌های تصویری ژئورفرنس
عملیات عملی ژئورفرنس 

مراحل انجام ژئو رفرنس
مدل رقومی ارتفاعات (DEM)
تعاریفی از مدل رقومی ارتفاعی (DEM)
مراحل ایجاد مدل رقومی ارتفاع

کاربرد مدل رقومی ارتفاع
منابع داده در مدل‌های رقومی ارتفاع 
شبکه نامنظم مثلثاتی ارتفاع (TIN)
مراحل تولید نقشه مدل رقومی ارتفاع 
نقشه‌های ناهمواری و تجزیه و تحلیل آن‌ها 
کاربرد نقشه‌های ارتفاعی سایه دار 
داده‌های مورد نیاز تهیه و ترسیم نقشه‌های ناهمواری
تعیین شیب 
تعریف شیب و مؤلفه‌های آن
مولفه‌های شیب

محاسبه شیب بر حسب درصد
مراحل تولید نقشه شیب

تهیه نقشه جهت شیب 

تهیه نقشه دما 

منابع و مراجع

مطالب مرتبط