کتاب آموزش عملی سامانه اطلاعات جغرافیایی (جلد دوم)

نام کتاب:
آموزش عملی سامانه اطلاعات جغرافیایی (جلد دوم)

مولف: محمد میرمحمدصادقی
انتشارات: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
سال انتشار: 1389
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات: 318
قیمت چاپ اول: 5500 تومان

این اثر همراه با لوح فشرده از سوی ناشر و کتابفروشی‌ها عرضه می شود

متاسفانه امکان خرید کتاب از این سایت فراهم نیست

لازم به ذکر است که ضمن ارج نهادن به زحمات مولفان، مترجمان و گرداوردگان کتاب ها،  آثار معرفی شده در این سایت به معنای تایید کامل آنها و ارزش گذاری محتوایی نیست و فقط برای معرفی و سهولت در انتخاب از سوی کاربران و علاقه مندان درج شده است.

درباره این کتاب :

در این کتاب که جلد اول از یک مجموعه سه جلدی است سعی شده است با تمرین و کسب مهارت، آموزش ArcGIS انجام شود و برای این منظور داده های متنوعی برای تهیه و تدوین تمرین ها جمع آوری شده است. این تمرین ها طیف وسیعی از کاربردهای GIS را شامل می شوند و به دلیل تنوع موضوعات و کاربردها، این تمرین ها در 3 جلد کتاب منتشر شده است و هر تمرین شامل یک سرفصل مهم از GIS است.
جلد اول شامل تمرین های مقدماتی و آشنایی با نرم افزار ArcGIS
جلد دوم ( این کتاب ) شامل تمرین های متوسط و آشنایی با ابزارها
جلد سوم شامل تمرین های پیشرفته
لازم به ذکر است متاسفانه این اثر به چاپ‌های بعدی نرسیده است؛ لذا تمامی اطلاعات درج شده در این سایت مربوط به چاپ دوم و سال مربوطه است. ضمنا نسخه مورد استفاده در این کتاب ها ArcGIS 9.2 یا ArcGIS 9.3 می باشد که البته این موضوع چندان مهم نیست و می توان با نسخه های جدید ArcGIS هم از مطالب مفید این 3 جلد استفاده کرد.

فهرست مطالب

مقدمه
تمرین 1 : جانمائی مناسب برای فرودگاه منیتوبا

تمرین 2 : قبل و بعد کوه آتشفشان Mount St. Helens

تمرین 3 : زلزله شناسی

تمرین 4 : نحوه انتقال مختصات محلی فرمت های CAD به مختصات جهانی یا Transformation

تمرین 5 : تهیه، اصلاحات و مدیریت Geodatabase در ArcGIS 9.2

تمرین 6 : روش تهیه فرمت های TIN و GRID از نقشه های 1:25000 سازمان نقشه برداری کشور

تمرین 7 : زمین مرجع کردن فرمت های برداری (Shapefile and Coverage)

تمرین 8 : نحوه استفاده از GPS در GIS

تمرین 9 : زمین مرجع کردن نقشه ها و مراحل برداری کردن آنها با ابزار ArcScan

تمرین 10 : برچسب زدن عوارض با ابزارهای Maplex و Labeling

تمرین 11: تجزیه و تحلیل های زمین آمار با ابزار Geostatistical

    تمرین 1-11- تهیه لایه سطوح

    تمرین 2-11- بررسی داده ها

    تمرین 3-11- نقشه تراکم اوزن

    تمرین 4-11- مقایسه مدل ها

    تمرین 5-11- تهیه نقشه آستانه

    تمرین 6-11- تیه نقشه نهائی

تمرین 12 : تجزیه و تحلیل های زمین آمار

تمرین 13 : تجزیه و تحلیل های نقشه برداری با ابزار Survey Analyst

   تمرین 1-13- سازماندهی داده های تمرین

   تمرین 2-13- جستجو و نمایش مجموعه داده های نقشه برداری

   تمرین 3-13- کار کردن با داده نقشه برداری

تمرین 14 : ساختن پایگاه داده مکان مرجع یا Geodatabase

    تمرین 1-14- سازمان دهی داده در Arc Catalog

    تمرین 2-14- وارد کردن داده به Geodatabase

    تمرین 3-14- تهیه و تنظیم قلمروها

    تمرین 4-14- ایجاد ارتباط مابین Objects با استفاده از Relationship

    تمرین 5-14- ساختن یک شبکه هندسی

    تمرین 6-14- ایجاد انوتیشن

    تمرین 7-14- ایجاد فرمت layers از پایگاه داده مکانی

    تمرین 8-14- ایجاد یک توپولوژی

    تمرین 9-14- کار با Coverage

تمرین 15 : کار با برنامه Arc Toolbox

    تمرین 1-15- سازماندهی داده ها در ArcCatalog

    تمرین 2-15- پردازش هایی در اراضی جنگلی

    تمرین 3-15- پردازش روی نهرها و جاده ها

    تمرین 4-15- تبدیل فرمت داده ها

    تمرین 5-15- تجزیه و تحلیل لایه ها

    تمرین 6-15- محاسبه ارزش الوارها

تمرین 16 : اصلاح عوارض جغرافیایی

    تمرین 1-16- نحوه ایجاد عوارض چند ضلعی

    تمرین 2-16- نحوه ایجاد عوارض خطی

    تمرین 3-16- اصلاح عوارض

    تمرین 4-16- اصلاح عوارض مجاور هم با استفاده از Map Topology

    تمرین 5-16- نحوه استفاده از ترسیمات نرم افزار CAD

    تمرین 6-16- استفاده از توپولوژی پایگاه داده های مکانی برای آماده کردن داده ها

    تمرین 7-16- نحوه استفاده از ابزار Spatial Adjustment

    تمرین 8-16- نحوه استفاده از ابزار Attribute Transfer

    تمرین 9-16- ایجاد و اصلاح Annotation

مطالب مرتبط