کتاب آموزش پیشرفته کاربرد نرم‌افزار ArcGIS در معماری

نام کتاب:
 آموزش پیشرفته کاربرد نرم‌افزار ArcGIS در معماری

نویسنده: محسن امیدوار مقدم، مریم شرکاء‌ شیروان

ناشر: دیباگران تهران
سال انتشار: 1400

نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات: 292 صفحه
قیمت چاپ اول : 97000 تومان

متاسفانه امکان خرید کتاب از این سایت فراهم نیست.

لازم به ذکر است که ضمن ارج نهادن به زحمات مولفان، مترجمان و گرداوردگان کتاب ها،  آثار معرفی شده در این سایت به معنای تایید کامل آنها و ارزش گذاری محتوایی نیست و فقط برای معرفی و سهولت در انتخاب از سوی کاربران و علاقه مندان درج شده است.

درباره این کتاب :

سیستم اطلاعات جغرافیایی یا جی ای اس پتانسیل های قابل توجهی برای مشارکت در حوزه معماری دارد و امروزه تکنیک های جی آی اس به طور فزاینده ای در این حوزه استفاده می شوند. ابتدا شروع به نوشتن کتاب کاربرد آرک جی آی اس در معماری کردیم و پس از استقبال از نسخه مقدماتی، تصمیم گرفتیم نسخه پیشرفته کتاب کاربرد آرک جی آی اس در معماری را نیز منتشر کنیم و به معرفی ابزارهای پیشرفته تر جی آی اس بپردازیم. پیش نیاز این کتاب آشنایی با ابزارهای مقدماتی آرک جی آی اس می باشد که پیشنهاد می کنیم جهت آشنایی با مباحث مقدماتی کتاب کاربرد آرک جی آی اس مقدماتی نویسنده: محسن امیدوار) را مطالعه نمایید.

فهرست مطالب

فصل اول: نقشه های مبنا

بخش اول : مقدمه
مقدمه نویسنده
بخش دوم : ساخت نقشه های مبنا
نقشه مبنا
عناصر مهم در نقشه مبنا
فراخوانی نقشه های توپوگرافی
رفع خطاهای ظاهری نقشه
تبدیل نقشه
رفع خطاهای ارتفاعی نقشه
ارتفاع خطوط
تبدیل نقشه
ارتفاع بین خطوط
نقشه شیب
بررسی شیب
جدول های اطلاعاتی
مساحت
ترسیم خطوط
نقشه جهت شیب
افکت ها
نقشه سایه روشن
هیستوگرام
طراحی
تحلیل سه بعدی

فصل دوم: سه بعدی سازی

بخش اول : سه بعدی سازی نقشه
انتقال پروژه
نمایش سه بعدی نقشه
بخش دوم : سه بعدی سازی ساختمان ها
سه بعدی سازی

فصل سوم: پویانمایی

ابزار انیمیشن
ضبط انیمیشن
پخش انیمیشن
ذخیره انیمیشن
حذف انیمیشن
فراخوانی انیمیشن
ذخیره انیمیشن به صورت فیلم

فصل چهارم: گردآوری داده ها

OSM
Global Mapper
تبدیل داده ها
وارد کردن داده ها
نمایش نام عوارض

فصل پنجم: روش های پیشرفته انتخاب داده ها

انتخاب بر اساس مکان
انتخاب براساس ویژگی
سیستم مختصات
محاسبه مساحت و محیط
ایجاد چند پرسش به صورت همزمان
ترکیب روش های انتخاب
ذخیره سازی عوارض انتخاب شده

فصل ششم: تحلیل مکانی

تحلیل مکانی
تعریف پروژه
فراخوانی داده ها
مجموعه ابزارهای تحلیلی
Clip
Select
Split
Split By Attributes
Table Select
مجموعه ابزارهای هم پوشانی
Erase
Identity
Intersect
Spatial Join
Symmetrical Difference
Union
مجموعه ابزارهای مجاورتی
Buffer
Multiple Ring Buffer
مجموعه ابزارهای آماری
Frequency
مجموعه ابزارهای عمومی
Merge

فصل هفتم: مدلسازی

مدل
مدل سازی
Model Builder
مدل سازی با MODEL BUILDER
فراخوانی ابزار Model Builder
فراخوانی داده ها به محیط مدل سازی
فراخوانی ابزارها به محیط مدل سازی
فرایند مدل سازی
ذخیره مدل

فصل هشتم: مکان یابی

تعریف پروژه
فراخوانی داده های رستری
تبدیل داده های توصیفی به شیپ فایل
مشخصات واحد نقشه
تبدیل واحد
ایجاد نقشه شیب بندی بر اساس نقشه ارتفاعات
ایجاد نقشه جهت شیب براساس نقشه ارتفاعات
فراخوانی داده های وکتوری
درون یابی
روش درون یابی IDW
درون یابی با تعیین محدوده
فاصله یابی عوارض نقطه ای
فاصله یابی تا کاربری ها
فاصله یابی عوارض خطی
فاصله یابی تا مسیرهای دسترسی
فاصله یابی تا رودخانه ها و مسیل ها
تحلیل عوارض چندضلعی
طبقه بندی فاکتورهای مکان یابی
وزندهی
انتخاب بهترین مناطق

 

مطالب مرتبط