کتاب آموزش کاربردی ArcGIS


نام کتاب:
آموزش کاربردی ArcGIS

نویسندگان: مهدی پوراحمد، ثریا صفرزاده
ناشر: انتشارات ناقوس
سال انتشار: 1397

نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات: 136 صفحه
قیمت چاپ اول : 30200 تومان

این اثر همراه با لوح فشرده از سوی ناشر و کتابفروشی‌ها عرضه می‌شود.

متاسفانه امکان خرید کتاب از این سایت فراهم نیست.

لازم به ذکر است که ضمن ارج نهادن به زحمات مولفان، مترجمان و گرداوردگان کتاب ها،  آثار معرفی شده در این سایت به معنای تایید کامل آنها و ارزش گذاری محتوایی نیست و فقط برای معرفی و سهولت در انتخاب از سوی کاربران و علاقه مندان درج شده است.

درباره این کتاب :

امروزه کاربرد GIS در همه سازمان‌ها مشهود است. در كتاب حاضر آموزش نرم‌افزار ArcGIS به صورت طبقه‌بندي و با مثال‌هاي عملي و به صورت تصويري در 15 فصل تاليف شده است. سرفصل‌هاي اين كتاب به گونه‌اي انتخاب شده است تا براي همه دانشجويان رشته‌هاي كه در چارت آموزشي آن‌ها درس GIS گنجانده شده است مورد استفاده باشد. در اين كتاب سرفصل هاي مباني GIS، معماري ArcGIS، جداول توصيفي، پرسشگري، سيستم‌هاي تصوير، ژئورفرنس، رقومي سازي بصري سازي كارتوگرافيك، تهيه خروجي نقشه، ورود داده‌ها از اتوكد، اكسل و ميكرواستيشن، پردازش‌هاي مكاني و GeoDataBase، جعبه ابزار ArcToolbox ، ArcReader، ArcScene، توپولوژي و مدل رقومي زمين پوشش داده شده است.

فهرست مطالب

فصل اول: مبانی GIS

مقدمه
اجزای GIS
کاربردهای GIS
کاربرد GIS در شبکه گاز
سایر کاربردها
داده ها در GIS
منابع داده ها در GIS
مقایسه داده‌های برداری با داده‌های رستری
لایه ها در GIS

فصل دوم: معماری ArcGIS

ساختار GIS
ماژول های ArcGIS Desktop
یادگیریArcGIS Desktop
آشنایی با محیط Arcmap و ArcCatalog
وظایف ArcCatalog
نمایش و کار با انواع فرمت ها
نمایش داده ها در ArcMap
تمرین

فصل سوم: جداول توصیفی

مشاهده جدول اطلاعات توصیفی
درج اطلاعات در فیلدها
انجام عملیات روی فیلدها
خروجی گرفتن از لایه
تمرين

فصل چهارم: پرسشگری

مقدمه
پرسشکری توصیفی
پرسشگری مکانی
تمرين

فصل پنجم: سیستم های تصویر

تعریف سیستم تصویر
تقسیم بندی سیستم‌های تصویر بر اساس شکل هندسی
سیستم تصوير مستوی
سیستم تصوير مخروطی
سیستم تصوير استوانه ای
تقسیم بندی بر اساس تغير شكل در تصوير (هدف)
سیستم تصویر هم شكل
سیستم تصویر هم مساحت
سیستم تصویر هم فاصله
سیستم تصویر هم جهت
سیستم‌های تصویر مورد استفاده در ایران
سیستم تصویر UTM
سیستم تصویر لامبرت
معرفی سیستم تصویر به داده‌ها در ArcGIS
معرفی سیستم تصویر به داده‌ها در ArcMap
معرفی سیستم تصویر در ArcCatalog
تمرین

فصل ششم: ژئورفرنس

مقدمه
مراحل قبل از ژئورفرنس
مراحل ژئورفرنس از طریق نقاط کنترل
مراحل ژئورفرنس از طریق لایه برداری دارای مختصات
تمرین

فصل هفتم: رقومی سازی

مقدمه
نقشه های کاغذی اسکن شده
مراحل رقومی سازی
ایجاد لایه برداری
اضافه نمودن نقشه رستری
ترسیم عوارض و وارد نمودن برخی از خصوصیات توصیفی
ذخيره نمودن لایه‌ی برداری حاصل
رقومی کردن سایر لایه ها
چند نکته در مورد رقومی سازی
تمرین

فصل هشتم: بصری سازی کارتوگرافیک

مقدمه
کنتراست بصری
متغیرهای بصری پایه
انواع سمبل های کارتوگرافیک
ارتباط شكل و زمینه
نحوه تعيين متغیرهای بصری
برچسب گذاری
نمادگذاری
تغییر رنگ عوارض ساده
نمادگذاری مشخصه های کمی
تمرين

فصل نهم: تهیه خروجی نقشه

مقدمه
اجزای نقشه
فریم نقشه
طرح بندی
افزودن اجرای نقشه
چاپ و خروجی نقشه‌ها
تمرين

فصل دهم: ورود داده ها از اتوکد، اکسل و میکرواستیشن

ورود داده‌ها از اکسل
روش اول
روش دوم
ورود داده از فایل متنی txt
ورود داده از خانواده اتوکد
در محیط ArcGIS
در محیط Autocad Map 3D
تمرين

فصل یازدهم: پردازش‌های مکانی و GeoDataBase

جعبه ابزار ArcToolbox
افزونه‌ها
پردازش‌های مکانی
ابزار یا تابع برش
ابزار حريم
یکی کردن
پایگاه داده مکانی
انواع روش‌های ذخيره Geodatabase
مزیت‌های پایگاه داده مکانی
اجزای پایگاه داده مکانی
تمرین

فصل دوازدهم: ArcReader

معرفی نرم افزار ArcReader
فعال کردن افزونه Publisher
تنظیمات اوليه ArcReader
ایجاد نقشه با فرمت PMF
تمرين

فصل سیزدهم: ArcScene

معرفی ArcScene
معرفی لایه‌های مورد نیاز
تنظیمات نمایش داده‌های سه بعدی
عملیات Drape برای لایه رستری
عملیات Drape برای لایه برداری
مشاهده سه بعدی لایه ساختمان
خروجی گرفتن
تمرین

فصل چهاردهم: توپولوژی

مقدمه
تعریف توپولوژی
انواع توپولوژی
مزایای توپولوژی
روابط متقابل توپولوژیک
روابط متقابل خطوط – گرهك
روابط متقابل خطوط – چند ضلعی
روابط متقابل چپ و راست
ساخت توپولوژی
اضافه کردن لایه جدید به توپولوژی ساخته شده
قوانين توپولوژی
قوانین عوارض سطحی
قوانین عوارض خطی
قوانین عوارض نقطه‌ای
تمرين

فصل پانزدهم: مدل رقومی زمین

مقدمه
مدل رقومی زمین
انواع داده‌های رستر
مدل رقومی ارتفاع
شبکه نامنظم مثلثی
ساخت شبکه نامنظم مثلثي
درونیابی
تمرین

مطالب مرتبط