کتاب بردارسازی نقشه های اسکن شده – ArcScan

نام کتاب:
بردارسازی نقشه های اسکن شده 
ArcScan

مولفان: ابوالفضل رنجبر – مجتبی جنتی
ناشر: انتشارات عمیدی
سال انتشار: 1389
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات: 136
قیمت چاپ آخر: 3000 تومان

این اثر همراه با لوح فشرده از سوی ناشر و کتابفروشی‌ها عرضه می شود

متاسفانه امکان خرید کتاب از این سایت فراهم نیست

لازم به ذکر است که ضمن ارج نهادن به زحمات مولفان، مترجمان و گرداوردگان کتاب ها،  آثار معرفی شده در این سایت به معنای تایید کامل آنها و ارزش گذاری محتوایی نیست و فقط برای معرفی و سهولت در انتخاب از سوی کاربران و علاقه مندان درج شده است.

درباره این کتاب :

این کتاب جلد سوم از مجموعه 7 جلدی کارگاه عملی ArcGIS است. عناوین 7 گانه این مجموعه عبارتند از:
جلد 1 : مدیریت اسناد و فضای کاری – ArcCatalog
جلد 2 : نقشه سازی عددی و تحلیل های ابتدایی – ArcMap
جلد 3 : برداری سازی نقشه های اسکن شده – ArcScan
جلد 4 : انتشار نقشه ها – ArcPublisher
جلد 5 : کار با نقشه های منتشرشده – ArcReader
جلد 6 : تحلیل شبکه – Network Analyst
جلد 7 : تحلیل های مکانی و سه بعدی – Spatial & 3D Analyst

در این کتاب نکات اصلی کار با برنامه ArcScan ذکر شده است این برنامه از زیر برنامه های ArcGIS است و وظیفه اصلی این برنامه رقومی سازی نقشه های اسکن شده است. لازم به ذکر است مطالب این کتاب مربوط به نسخه ArcGIS 9.3 می باشد ولی می توان از آن در مورد نسخه های 10 برنامه ArcGIS هم استفاده کرد و طبق فهرست کتاب بخش زیادی از مطالب در قالب تمرین و مثال آموزش داده شده است و داده های تمرینی در CD همراه کتاب موجود است. متاسفانه کتاب های این مجموعه تجدید چاپ نشده است.

فهرست مطالب

درآمدی بر برداری سازی
مقدمه

انواع داده های تصویری
تصاویر آنالوگ
تصاویر رقومی
تصاویر برداری با گرافیک کامپیوتری
تصاویر رستری
انواع تصاویر رستری
تصویر رنگی
تصاویر اندیس دار
تصاویر در جات خاکستری
تصاویر سیاه سفید یا باینری
روند کار برداری سازی
شروع کار با ArcScan
نمادگذاری لایه های رستری
انتخاب بخشی از تصویر
پاکسازی داده رستری
استفاده از ابزارهای شیئ ربا
برداری سازی دستی
برداری سازی خودکار

برداری سازی دستی
مقدمه
روند کار برداری سازی دستی
درباره ابزارهای شیئ ربای رستری
انواع ابزارهای شیئ ربای رستری
تنظیمات ابزارهای شیئ ربای رستری
انتخاب بخشی از تصویر
انتخاب مستقیم پیکسل ها
انتخاب پیکسل ها با طرح یک پرسش
کارگاه عملی
درس 1: برداری سازی دستی
تمرین 1: راه اندازی نرم افزار
تمرین 2: تغییر نمادگذاری لایه رستری
تمرین 3: مشخص نمودن محدوده ترسیم
تمرین 4: فعال سازی افزونه ArcScan
تمرین 5: کارگذاری ابزارهای شیئ ربای تصویری
تمرین 6: تولید عوارض خطی
تمرین 7: تعیین لایه هدف
تمرین 8: تولید عوارض سطحی
تمرین 9: پایان دوره ویرایش

برداری سازی خودکار
مقدمه

روند کار برداری سازی خودکار
پاک سازی تصویر
تنظیمات برداری سازی
کارگاه عملی
درس 2: برداری سازی خودکار
تمرین 1: راه اندازی نرم افزار
تمرین 2: تغییر نمادگذاری تصویر
تمرین 3: مشخص نمودن محدوده پاکسازی
تمرین 4: آغاز دوره ویرایش
تمرین 5: پاکسازی تصویر رستری
تمرین 6: انتخاب بخشی از تصویر برای مشارکت در فرآیند پاکسازی
تمرین 7: اعمال تنظیمات برداری سازی
تمرین 8: پیش نمایش نتایج برداری سازی
تمرین 9: تولید عوارض
تمرین 10: توقف دورۂ ویرایش

پیوست ها
پیوست اول: درباره فضاهای رنگی

پیوست دوم: نصب نرم افزار
پیوست سوم: واژه نامه

مطالب مرتبط