کتاب برنامه نویسی شیئ گرا در ArcGIS به زبان Python

نام کتاب:
برنامه نویسی شیئ گرا در ArcGIS به زبان Python

مولف : محمد عباسی
انتشارات: نوآور
سال انتشار: 1398
نوبت چاپ: دوم
تعداد صفحات: 164 
قیمت چاپ اول: 30000 تومان

متاسفانه امکان خرید کتاب از این سایت فراهم نیست

لازم به ذکر است که ضمن ارج نهادن به زحمات مولفان، مترجمان و گرداوردگان کتاب ها،  آثار معرفی شده در این سایت به معنای تایید کامل آنها و ارزش گذاری محتوایی نیست و فقط برای معرفی و سهولت در انتخاب از سوی کاربران و علاقه مندان درج شده است.

درباره این کتاب :

امروزه استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (GIS) در اکثر سازمان‌ ها و شرکت های دولتی و خصوصی گسترش یافته است. مهمترین نکته در ایجاد یک سیستم اطلاعات مکانی موفق, داشتن نرم افزاری بومی با قابلیت های مورد نظر کاربران است. این مهم فقط با برنامه نویسی و ویژه سازی نرم افزار محقق می شود. با توجه به این امر نویسنده در این اثر قصد دارد برنامه نویسی تحت ArcGIS را به زبان ساده با استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون آموزش دهد. زبان و نحوه آموزش در این کتاب به گونه ای است که همه خوانندگان با آشنایی اندکی با سیستم های اطلاعات مکانی و برنامه نویسی می توانند برنامه نویسی تحت GIS را به سرعت و به راحتی فراگیرند. با توجه به نیاز شدید بازار کار به برنامه نویس GIS, این کتاب می تواند به عنوان یک منبع درسی و آموزشی مفید برای علاقه مندان و دانشجویان کلیه رشته های دانشگاهی مورد استفاده قرار گیرد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
زبان برنامه نویسی پایتون
آشنایی با محصولات ArcGIS
محیط برنامه نویسی پایتون
خودآزمایی

فصل دوم: آشنایی با زبان برنامه نویسی پایتون
داده
متغیرها
عملگرهای ریاضی
عملگرهای رشته ای
آشنایی با نوشتن توضیحات برای برنامه
توابع تبدیل نوع داده
توابع ریاضی
عملگرهای مقایسه ای
عملگرهای منطقی
دستورات شرطی
ساختار حلقه های تکرار
توابع رشته ای
آشنایی با help
تعریف تابع جدید
لیست ها
چندتایی (tuple)
مجموعه (set)
مدیریت ساختار قالب خروجی
دیکشنری (dictionary)
خواندن و نوشتن فایل
مدیریت خطا
کلاسها و اشیا
خودآزمایی

فصل سوم: آشنایی سریع با ArcPy
مقدمه ای بر ArcPy
توابع ArcPy
کلاسهای ArcPy
بکارگیری ابزار toolbox در ArcPy
ماژول های ArcPy
اجرای یک نمونه برنامه ArcPy
اجرای برنامه در ArcToolbox
ابزارهای مدیریت برنامه در ArcToolbox
خودآزمایی

فصل چهارم: توصیف داده ها
آشنایی کلی با تابع Describe
خصوصیات تابع Describe برای Feature class
خصوصیات تابع Describe برای جدول
خصوصیات تابع Describe برای Dataset
خصوصیات تابع Describe برای رستر
خودآزمایی

فصل پنجم: مدیریت لیست اشیا در ArcPy
مقدمه ای بر توابع لیستی
تابع ListFeatureClasses
تابع ListDataset
تابع ListTables
تابع ListFields
تابع ListWorkspaces
تابع ListPrinterNames
تابع ListSpatialReferences
تابع ListToolboxes
تابع ListTools
خودآزمایی

فصل ششم: مدیریت انتخاب داده ها در ArcPy
آشنایی با مفهوم انتخاب داده
انتخاب با Select By Attribute
آشنایی با شیء FieldInfo
خودآزمایی

فصل هفتم: مدیریت جداول توصیفی
مقدمه
خواندن رکوردها
بهنگام سازی رکوردهای
ایجاد رکوردهای جدید
ایجاد فیلد جدید
حذف فیلد
خودآزمایی

فصل هشتم : مدیریت ساختار هندسی داده های مکانی
مقدمه
شیئ نقطه
شیئ PointGeometry
شیئ Polyline
شیئ Plygon
شیئ Multipoint
شیئ Geometry
بهنگام سازی هندسی
خودآزمایی

فصل نهم: مدیریت لایه ها و نقشه ها در ArcMap
مقدمه
آشنایی با شیئ MapDocument
آشنایی با شیئ DataFrame
آَشنایی با شیئ Layer
خروجی نقشه به فرمت های گرافیکی
خودآزمایی

فصل دهم: مدیریت خطاها
مقدمه
کنترل خطاهای زمان اجرا در برنامه
خودآزمایی

فصل یازدهم: ویژه سازی نرم افزار با Add-in
مقدمه
روند کلی ویژه سازی
کنترل منو
کنترل صفحه ابزار
کنترل Combo box
کنترل ابزار
خودآزمایی

مطالب مرتبط