کتاب مبانی علوم و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی

نام کتاب:
مبانی علوم و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی

مولف: دکتر عباس علی محمدی
انتشارات : سمت
سال انتشار: 1397
نوبت چاپ: هشتم
تعداد صفحات: 300
قیمت چاپ اول: 26000 تومان

متاسفانه امکان خرید کتاب از این سایت فراهم نیست

لازم به ذکر است که ضمن ارج نهادن به زحمات مولفان، مترجمان و گرداوردگان کتاب ها،  آثار معرفی شده در این سایت به معنای تایید کامل آنها و ارزش گذاری محتوایی نیست و فقط برای معرفی و سهولت در انتخاب از سوی کاربران و علاقه مندان درج شده است.

درباره این کتاب :

این کتاب برای دانشجویان رشته سیستم های اطلاعات جغرافیایی (گرایش سنجش از راه دور) در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به عنوان منبع اصلی دروس اصول سیستم های اطلاعات جغرافیایی و تحلیل مکانی-فضایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) به ارزش 3 واحد تدوین شده است. همچنین برای استفاده دانشجویان رشته های مختلف جغرافیا، عمران، نقشه برداری، علوم زمینی، منابع طبیعی، محیط زیست و کشاورزی در درس آموزش سیستم اطلاعات جغرافیایی نیز توصیه می شود.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه ای بر علوم و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی
ضرورت تجزیه و ترکیب ویژگیهای محیط پیچیده
زمان هم مهم است
تعاریف سامانه اطلاعات جغرافیایی
تعاریف ابزار – مبنا
تعاریف پایگاه داده
تعاریف سیستم- مبنا
تعاریف سازمان مبنا
تاریخچه مختصر سامانه اطلاعات جغرافیایی
مرحله نوآوری (1957- 1977)
مرحله تجاری شدن (1981- 1999)
مرحله بهره‌برداری (1999- تاکنون)
علم اطلاعات جغرافیایی و سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ شباهت ها و تفاوت ها
کاربرد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی
اجزای سیستمهای اطلاعات جغرافیایی

فصل دوم: مدل سازی داده های جغرافیایی
مقدمه
مدلهای مفهومی پدیده های جغرافیایی دنیای واقعی
مدلهای مفهومی فضا: اشیا گسسته یا میدانهای پیوشته
مدل و عناصر داده های جغرافیایی
مدلهای برداری اشیاء
شبکه بندی میدانهای پیوسته
پیکسلها و کسلها به عنوان اشیاء
نمایش داده های جغرافیایی با مدلهای رستری و برداری
نوع داده ها
سیزده قانون عمومی کار با داده ها در سیستم های اطلاعاتی
رابطه بین مدل سازی داده و تحلیل مکانی
مثال هایی از کاربرد مدلهای داده
کاداستر
شبکه های خدمات عمومی
پایگاه داده های پوشش اراضی
نقشه های خاک
هیدرولوژی
نتیجه گیری نهایی: میدان های پیوسته یا اشیاء گسسته
نه سؤال اساسی در انتخای مدل داده برای تجزیه و …

فصل سوم: ذخیره سازی، نمایش و مدیریت داده ها در کامپیوتر
مقدمه
نمایش رقومی داده ها
رسترها و بردارها
داده رستری
داده برداری
نمایش میدانهای پیوسته
تعمیم
ساده سازی
سطوح خلاصه سازی مدل داده ها
مدلهای داده سامانه اطلاعات جغرافیایی
مدل داده رستری
مدل داده برداری
مدل داده شبکه
مدل داده TIN
مدل داده شیءگرا
سیستم مدیریت پایگاههای داده جغرافیایی
انواع DBMS
اوراکل فضایی
ذخیره سازی داده در جدول DBMS
انواع و توابع پایگاههای داده جغرافیایی
نشانه گذاری
نشانه گذاری سلولی
نشانه گذاری درخت چهار شاخه ای
نشانه گذاری R-trees
ویرایش و نگهداری پایگاه داده ها
ویرایش چندکاربره پایگاههای داده پیوسته
نسخه سازی

فصل چهارم: سیستمهای مختصات و زمین مرجع سازی در سامانه اطلاعات جغرافیایی
مقدمه
سطح مبنا
سیستمهای مختصات
مرجع جغرافیایی
مخنصات تصویر نقشه ای
مختصات زمین مرکزی
تصویرسازی نقشه
UTM
تبدیل مختصات
مرجع دهی ارتفاع
تبدیل ارتفاع
زمین مرجع سازی نسبی
سیستمهای زمین مرجع سازی گسسته

فصل پنجم: جمع آوری و ورود داده های جغرافیایی در سامانه اطلاعات جغرافیایی
مقدمه
جریان عملیات در جمع آوری داده
روشها و مراحل رقومی سازی
رقومی کردن نقشه
ویرایش و اصلاح کیفیت داده ها
اسکن کردن
آماده سازی
ویرایش و اصلاح کیفیت
تشخیص الگو
کدگذاری و سایر ویرایشهای داده رستری برداری شده
استفاده از داده های تصویری در سامانه اطلاعات جغرافیایی
مقایسه رقومی کردن و اسکن کردن
اخذ ورود داده های سنجش از راه دور در سامانه اطلاعات جغرافیایی
سیستمهای تعیین موقعیت ماهواره ای
ورود داده های توصیفی
آماده سازی
وارد کردن داده های توصیفی
ویرایش
داده های نوشتاری

فصل ششم: تحلیل مکانی با سامانه اطلاعات جغرافیایی
مقدمه
طبقه بندی عملیات تحلیل و مدل سازی مکانی
پرس و جو
اندازه گیریها
تبدیلها
مقدمه ای بر داده کاوی
آزمون فرضیه

فصل هفتم: مدل سازی با سامانه اطلاعات جغرافیایی
مقدمه
دلایل مدل سازی
تفاوتهای تحلیل و مدل سازی
انواع مدلها
مدلهای استاتیک و شاخص ها
مدلهای انفرادی و ترکیبی
مدلهای سلولی
مدلهای کارتوگرافیک و جبر نقشه ای
طراحی و تهیه فلوچارت
عملیاتی کردن مدلها در سامانه اطلاعات جغرافیایی
ارزیابی صحت و اعتبار مدل
نتیجه گیری درباره مدلها

فصل هشتم: طراحی و مدیریت سیستمهای اطلاعات جغرافیایی
مقدمه
فرایند توسعه سامانه اطلاعات جغرافیایی پایدار
انتخاب یک سامانه اطلاعات جغرافیایی
مرحله اول: تحلیل نیازها
مرحله دوم: تعیین نیازها
مرحله سوم: ارزیابی راه حلهای مختلف
مرحله چهارم: پیاده سازی سیستم
محدودیتهای مدل کلاسیک برای انتخاب و پیاده سازی سامانه اطلاعات جغرافیایی
پیاده سازی یک سامانه اطلاعات جغرافیایی
مدیریت یک سامانه اطلاعات جغرافیایی عملیاتی پایدار
نقش و اهمیت مردم در پایدارسازی یک سامانه اطلاعات جغرافیایی
نتیجه گیری

فصل نهم: استانداردها و زیرساخت داده های فضایی
مقدمه ای بر استانداردها
مبانی استانداردسازی (اصول کلی)
مدل سازی مفهومی و الگوهای کاربرد
فرمتهای انتقال استاندارد
کدگذاری
ارائه و نمایش فضایی
مرجع دهی فضایی
ویژگیهای زمانی
کیفیت داده ها و ارزیابی کیفیت
تصویرسازی
خدمات اطلاعات جغرافیایی و رابطها
کاتالوگ اشیاء
متادیتا
زیرساخت داده های فضایی
سازمان متولی
خدمات تعیین موقعیت و شبکه ژئودزی
استانداردسازی
داده های پایه ای
چهارچوب فنی
چهارچوب سازمانی

فصل دهم: مسائل تحقیقاتی و آینده سامانه اطلاعات جغرافیایی
مسائل و موضوعات تحقیقاتی
نمایش جغرافیایی و مسئله مفهوم شناسی
نگرشی بر حال و آینده سامانه اطلاعات جغرافیایی
سیستمهای علوم و مطالعات اطلاعات جغرافیایی
اهمیت مکان و فاصله و مطالعات سامانه اطلاعات جغرافیایی
سامانه اطلاعات جغرافیایی و فناوری
سامانه اطلاعات جغرافیایی و مدیریت
انتقال از رویکرد تهیه نقشه های زمین- مرکز به تهیه نقشه های هدف – مرکز
مدلهای داده پشتیبان برای تمام پدیده های جغرافیایی
پشتیبانی انواع شبیه سازی فرایندهای جغرافیایی
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

مطالب مرتبط