کتاب مبانی سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و خودآموز ArcGIS 

نام کتاب:
مبانی سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و خودآموزArcGIS 

مولف/ مولفان : یونس خسروی، محمد کاظم جباری
ناشر : آذر کلک
سال چاپ اول : 1390
تعداد صفحات : 374
نوبت چاپ : 4
سال چاپ آخر : 1394
قیمت چاپ آخر : 50000 تومان

این اثر همراه با لوح فشرده از سوی ناشر و کتابفروشی‌ها عرضه می شود

متاسفانه امکان خرید کتاب از این سایت فراهم نیست

لازم به ذکر است که ضمن ارج نهادن به زحمات مولفان، مترجمان و گرداوردگان کتاب ها،  آثار معرفی شده در این سایت به معنای تایید کامل آنها و ارزش گذاری محتوایی نیست و فقط برای معرفی و سهولت در انتخاب از سوی کاربران و علاقه مندان درج شده است.

درباره این کتاب :

امروزه سامانه های اطلاعات جغرافیایی GIS به پیشرفت های قابل توجهی در زمینه های گوناگون علمی و دانشگاهی دست یافته اند. قابلیت های این سامانه در زمینه ی تحلیل و نمایش داده های جغرافیایی بر روی سطح زمین بر هیچ فردی پوشیده نیست، امری که در دهه های گذشته در کشور ما به فراموشی سپرده شده بود که خوشبختانه در طی دهه ی اخیر مشاهده می شود. امروزه شهرداری ها، استانداری ها، بانک ها، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، وزارتخانه ها، شرکت های تولیدی و صنعتی و … واحدی به نام GIS را در درون سازمان خود راه اندازی نموده اند. کتاب حاضر تلاش مختصری به منظور معرفی قابلیت ها و توانایی های GIS و کاربرد آن در علوم مختلف است. در مجموع این اثر به دو بخش کلی تقسیم می شود: بخش نخست شامل مباحث نظری سامانه های اطلاعات جغرافیایی است. بخش دوم مباحث علمی و کاربردی  ARC GIS10 را به همراه مثال های موردی آموزش می دهد.

 

فهرست مطالب

فصل اول: مفاهیم پایه ای سامانه های اطلاعات جغرافیایی و قابلیت آن
تعریف سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS)
مرور اجمالی بر سیر تکوین و تکامل سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی
مهمترین اجزاء و عناصر سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی
کاربردهای سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی
کاربرد GIS در امور کشاورزی
کاربرد GIS در برنامه‌ریزی‌ شهری و منطقه‌ای
کاربرد GIS در مدیریت بحران
کاربرد GIS در تحلیل بزه‌کاری و جغرافیای جرم

فصل دوم: ساختار مدل‌های مکانی در سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی
مقدمه
مدل داده‌های مکانی
انواع مدل‌های مکانی
مدل داده‌ای برداری
مدل داده‌ای رستری
مدل مثلث‌های نامنظم (TIN)
انتخاب مدل مناسب
پایگاه داده‌ی مکانی در محیط GIS
مراحل ایجاد پایگاه داده‌ی مکانی

فصل سوم: تعیین روش‌های مختلف وارد کردن داده به سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی
مفاهیم داده و مدیریت پایگاه داده‌های مکانی در محیط GIS
ساختار پایگاه‌های اطلاعاتی
مدیریت پایگاه داده‌ای
انواع پایگاه داده‌ای
پایگاه داده‌ای از نوع صفحات گسترده‌ی ساده یا جدول گونه
پایگاه داده‌ای سلسله مراتبی
پایگاه داده‌ای شبکه‌ای
پایگاه داده‌ای رابطه‌ای
پایگاه داده‌ای شیءگرا
پایگاه داده‌ای خبره یا هوشمند

فصل چهارم: سیستم‌های تصویر و مختصات
سیستم تصویر
سیستم‌های مختصات
سیستم مختصات کروی
سیستم مختصات مسطحاتی(دکارتی)
تبدیل هندسی
تثبیت به وسیله‌ی موقعیت نسبی
تثبیت به وسیله‌ی موقعیت مطلق
تبدیل بین سیستم‌های تصویر مختلف
سطح مبنا (Datum)

فصل پنجم: تحلیل‌های مکانی در محیط‌های برداری و رستری
مقدمه
مفهوم تحلیل مکانی
قابلیت‌های تحلیلی سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی
جست و جو
پرسش‌گری
تحلیل‌های آمار- مکانی
عملیات طبقه‌بندی
عملیات همسایگی

فصل ششم: مدل‌های رقومی زمین و کاربردهای آن
مدل ارتفاعی رقومی زمین
قابلیت دسترسی داده‌های DEM
مدل شبکه‌ای نامنظم مثلثی
مدل توپولوژی
توپولوژی اتصال
توپولوژی محدوده
توپولوژی مجاورت
توپولوژی مسیر
توپولوژی نواحی
مزایای ایجاد روابط توپولوژی

فصل هفتم: آشنایی با محیط ArcMap
معرفی محیط ArcMap
معرفی منوی ابزار Standard
اضافه نمودن داده به محیط ArcMap
آشنایی با منوی Tools
کار با جدول اطلاعات توصیفی(Attribute Table)
کار با سربرگ Table Option در جدول اطلاعات توصیفی
Labeling
Symbology
کار با منوی Windows
ایجاد BookMark
ایجاد Hyperlink
ذخیره نمودن قسمتی از یک لایه به عنوان لایه‌ی جدید

فصل هشتم: آشنایی با ArcCatalog
آشنایی با ArcCatalog
اجزای منوی استاندارد
ایجاد Shapefile
آشنایی با Geodatabase
نحوه‌ی ایجاد Feature Class

فصل نهم: زمین مرجع نمون Georeferencing
زمین مرجع نمودن (Georeferencing )
کار با جعبه ابزار Georeferencing

فصل دهم: عملیات رقومی سازی (Editing)
عملیات رقومی سازی(Editing)
رقومی سازی دستی
ترسیم خط با توجه به و ویژگی‌های مشخص
ابزار موجود در منوی Editor
More Editing Tools
وارد نمودن اطلاعات توصیفی به نقشه
رقومی سازی خودکار(ArcScan)
1-روش نیمه اتوماتیک
2-روش اتوماتیک
تبدیل shape file به Geodatabase
Join و Relate (اتصال و ارتباط جداول توصیفی)
قابلیت نرم‌افزار در انتخاب عوارض با توجه به نحوه‌ قرارگیری عوارض نسبت به هم
نحوه‌ی انتخاب عوارض با توجه به شرط‌های موجود
وارد نمودن داده‌های X و Y در محیط ArcMap

فصل یازدهم: مفهوم توپولوژی
مفهوم توپولوژی
ساخت توپولوژی
قوانین توپولوژی
قوانین مربوط به عوارض سطحی
قوانین عوارض نقطه‌ای
قوانین عوارض خطی
نمادگذاری توپولوژی

فصل دوازدهم: آشنایی با ArcToolbox
آشنایی با ArcToolbox

فصل سیزدهم: کار با ابزار Geoprocessing
کار با ابزار Geoprocessing
ایجاد حریم (Buffer)
برش زدن (Clip)
Intersect
Union
Union الحاق لایه ها به یکدیگر (Merge)
ادغام لایه‌ها (Dissolve)

فصل چهاردهم: کار با داده‌های رستری
کار با داده‌های رستری
عملیات واسطه‌یابی(Interpolation)
برش فایل رستری
آشنایی با ابزار Spatial Analyst
دیگر اجزای کاربردی Spatial Analyst Tools
Kernel Density
Point Density
Interpolation
طبقه بندی مجدد لایه‌های رستری
3D Analyst
ایجاد نقشه TIN
محاسبه‌ی مساحت لایه‌های رستری
Pixel Inspector
موزاییک کردن عکس‌های هوایی (نقشه‌های پوششی)

فصل پانزدهم: آشنایی با نرم افزار جانبی ArcScene
آشنایی با نرم افزار جانبی ArcScene
مشاهده‌ی لایه‌ی DEM به صورت سه بعدی

فصل شانزدهم: کار با ابزار XTools
کار با ابزار XTools
Feature Conversation
Layer Operation
Table Operation
Surface Tools

فصل هفدهم: آشنایی با ابزار Geostatistical Analyst
آشنایی با ابزار Geostatistical Analyst
1-روش وزن‌دهی عکس فاصله
2-روش کریجینگ
3-روش کوکریجینگ
فصل هجدهم: اتصال و افزودن مشخصات عوارض نقطه‌ای به عوارض سطحی و پلیگونی (چندضلعی) و نکات کاربردی
اتصال و افزودن مشخصات عوارض نقطه‌ای به عوارض سطحی و پلیگونی(چند ضلعی)
تحلیل Fishnet (سلول شبکه)
تعریف مجدد سیستم مختصات به نقشه
GIS Ready کردن لایه‌های CAD (فرستادن لایه‌های اتوکد به GIS )
انواع روش‌های Adjust

فصل نوزدهم: آماده کردن نقشه برای چاپ
آماده کردن نقشه برای چاپ
ایجاد Layout
ایجاد راهنما
اضافه کردن نماد شمال به نقشه
اضافه نمودن مقیاس به نقشه
اضافه نمودن تصویر به نقشه
طراحی Layot
ذخیره نمودن پروژه
ذخیره نمودن نقشه برای چاپ

فصل بیستم: نصب نرم‌افزار ArcGIS 10
مراحل نصب نرم‌افزار ArcGis10

فصل بیست و یکم: منابع
منابع

مطالب مرتبط