کتاب مدیریت اسناد و فضای کاری – ArcCatalog

نام کتاب:
مدیریت اسناد و فضای کاری
ArcCatalog

مولفان: ابوالفضل رنجبر – مجتبی جنتی
ناشر: انتشارات عمیدی
سال انتشار: 1389
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات: 142
قیمت چاپ اول: 4500 تومان

این اثر همراه با لوح فشرده از سوی ناشر و کتابفروشی‌ها عرضه می شود

متاسفانه امکان خرید کتاب از این سایت فراهم نیست

لازم به ذکر است که ضمن ارج نهادن به زحمات مولفان، مترجمان و گرداوردگان کتاب ها،  آثار معرفی شده در این سایت به معنای تایید کامل آنها و ارزش گذاری محتوایی نیست و فقط برای معرفی و سهولت در انتخاب از سوی کاربران و علاقه مندان درج شده است.

درباره این کتاب :

این کتاب جلد اول از مجموعه 7 جلدی کارگاه عملی ArcGIS است. عناوین 7 گانه این مجموعه عبارتند از
جلد 1 : مدیریت اسناد و فضای کاری – ArcCatalog
جلد 2 : نقشه سازی عددی و تحلیل های ابتدایی – ArcMap
جلد 3 : برداری سازی نقشه های اسکن شده – ArcScan
جلد 4 : انتشار نقشه ها – ArcPublisher
جلد 5 : کار با نقشه های منتشرشده – ArcReader
جلد 6 : تحلیل شبکه – Network Analyst
جلد 7 : تحلیل های مکانی و سه بعدی – Spatial & 3D Analyst

در این کتاب نکات اصلی کار با برنامه ArcCatalog ذکر شده است که وظیفه اصلی این برنامه مدیریت و سازماندهی داده های برنامه ArcGIS است. لازم به ذکر است مطالب این کتاب مربوط به نسخه ArcGIS 9.3 می باشد ولی می توان از آن در مورد نسخه های 10 برنامه ArcGIS هم استفاده کرد و طبق فهرست کتاب بخش زیادی از مطالب در قالب تمرین و مثال آموزش داده شده است و داده های تمرینی در CD همراه کتاب موجود است. متاسفانه کتاب های این مجموعه تجدید چاپ نشده است.

فهرست مطالب
مقدمه ای بر نرم افزار
آشنایی با محیط نرم افزار
پنجره Catalog Tree
ایجاد درایو مجازی
سربرگ Contents
نمای Large Icon
نمای List
نمای Details
نمای Thumbnail
مشاهده محتویات آیتم های تکین
سربرگ Preview
کاوش در داده های جغرافیایی
کاوش در داده های توصیفی
کاوش در فضای سه بعدی
سربرگ Metadata
جستجو برای یافتن یک نقشه یا داده خاص
روند کار در نرم افزار

ایجاد فهرستی از داده های جغرافیایی
مقدمه
کارگاه عملی
درس ۱ : ایجاد فهرستی از داده های جغرافیایی
تمرین ۱ : راه اندازی نرم افزار
تمرین ۲ : بررسی محتویات یک درایو مجازی
تمرین ۳ : قرار گرفتن در پوشه داده ها
تمرین ۴ : کپی برداری از داده ها
تمرین ۵ : ایجاد یک درایو مجازی
تمرین ۶ : حذف پوشه های غیرضروری از فهرست

کاوش در داده ها
ابزارهای کار در سربرگ Contents
ابزارهای کار در سربرگ Preview
ابزارهای کار در سربرگ Metadata
کارگاه عملی
درس ۲ : کاوش در داده ها افزودن آنها به نقشه
تمرین ۱ کاوش در محتویات یک پوشه
تمرین ۲ :کاوش در داده های جغرافیایی
تمرین ۳ :کاوش در اطلاعات توصیفی
تمرین ۴ : بررسی فراداده های داده ها
تمرین ۵ : افزودن یک لایه به نقشه
تمرین ۶ : ایجاد لایه جدید
تمرین ۷ : مستندسازی لایه
تمرین ۸ : جستجو برای یافتن آیتم ها
تمرین 9 : تکمیل نقشه
پیوستها
پیوست اول : نصب نرم افزار
پیوست دوم : واژه نامه

مطالب مرتبط