کتاب مدیریت روسازی راه‌های شهری در بستر GIS

نام کتاب:
مدیریت روسازی راه‌های شهری در بستر GIS

نویسندگان: اردشیر فلاحی
انتشارات: ویهان
سال انتشار: 1398
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات: 106
قیمت چاپ اول: 20000 تومان

این اثر همراه با لوح فشرده از سوی ناشر و کتابفروشی‌ها عرضه می شود

متاسفانه امکان خرید کتاب از این سایت فراهم نیست

لازم به ذکر است که ضمن ارج نهادن به زحمات مولفان، مترجمان و گرداوردگان کتاب ها،  آثار معرفی شده در این سایت به معنای تایید کامل آنها و ارزش گذاری محتوایی نیست و فقط برای معرفی و سهولت در انتخاب از سوی کاربران و علاقه مندان درج شده است.

درباره این کتاب :

این کتاب حاصل پژوهش عملی در بعد کوچکی از قابلیت‌های سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) است. همچنین در این اثر تلاش شده است با استفاده از مفاهیم و اصول برپایی و اجرای یک سیستم مدیریت روسازی و نیز استفاده از قابلیت‌های فناوری‌های جدید نظیر سیستم اطلاعات جغرافیایی نظامی یکپارچه برای مدیریت تعمیر و نگهداری در سطح یک شبکه روسازی ارائه شود.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول
سیستم مدیریت روسازی
طراحی یک سیستم مدیریت روسازی
شناسایی و تعریف شبکه روسازی و جمع آوری اطلاعات آن
جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به وضعیت روسازی
برداشت وضعیت خرابی بر اساس تخمین خرابی
پیش‌بینی وضعیت روسازی
انتخاب عمل ترمیم و نگهداری
گزارش نتایج
انتخاب ابزار مدیریت روسازی
به روز نگهداشتن سیستم مدیریت روسازی
سیستم اطلاعات جغرافیایی
مدل‌برداری
مدل رستر یا تصویری
استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در سیستم مدیریت روسازی
سیستم موقعیت‌یاب جهانی
استفاده از سیستم GIS/GPS در مدیریت روسازی
جمع‌بندی

فصل دوم
ایجاد پایگاه داده شبکه روسازی و به روزرسانی آن
جمع‌آوری اطلاعات وضعیت روسازی
تعیین وضعیت روسازی و محاسبه PCI
تعیین محل‌های تمرکز خرابی‌ها
تحلیل اگو
شاخص Moran
همبستگی مکانی افزایشی
نمایش محل‌های تراکم خرابی
تعیین نیازهای ترمیم و نگهداری شبکه و هزینه آن
طبقه‌ بندی پروژه‌های ترمیم و نگهداری

فصل سوم
معرفی شبکه
اطلاعات خرابی‌های شبکه و ساخت پایگاه داده در GIS و PAVER
محاسبه PCI قطعات و بررسی وضعیت شبکه
تحلیل مکانی خرابی‌ها
آزمون تحلیل همبستگی مکانی افزایشی
شناسایی محل‌های تمرکز
تعیین نیازهای ترمیم و نگهداری شبکه
اولویت‌بندی پروژه‌های ترمیم و نگهداری

فصل چهارم
نتیجه‌گیری

مطالب مرتبط