کتاب نقشه سازی عددی و تحلیل های ابتدایی – ArcMap

نام کتاب:
نقشه سازی عددی و تحلیل های ابتدایی – ArcMap

مولفان: ابوالفضل رنجبر – مجتبی جنتی
ناشر: انتشارات عمیدی
سال انتشار: 1389
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات: 242
قیمت چاپ اول: 5500 تومان

این اثر همراه با لوح فشرده از سوی ناشر و کتابفروشی‌ها عرضه می شود

متاسفانه امکان خرید کتاب از این سایت فراهم نیست

لازم به ذکر است که ضمن ارج نهادن به زحمات مولفان، مترجمان و گرداوردگان کتاب ها،  آثار معرفی شده در این سایت به معنای تایید کامل آنها و ارزش گذاری محتوایی نیست و فقط برای معرفی و سهولت در انتخاب از سوی کاربران و علاقه مندان درج شده است.

درباره این کتاب :

این کتاب جلد دوم از مجموعه 7 جلدی کارگاه عملی ArcGIS است. عناوین 7 گانه این مجموعه عبارتند از
جلد 1 : مدیریت اسناد و فضای کاری – ArcCatalog
جلد 2 : نقشه سازی عددی و تحلیل های ابتدایی – ArcMap
جلد 3 : برداری سازی نقشه های اسکن شده – ArcScan
جلد 4 : انتشار نقشه ها – ArcPublisher
جلد 5 : کار با نقشه های منتشرشده – ArcReader
جلد 6 : تحلیل شبکه – Network Analyst
جلد 7 : تحلیل های مکانی و سه بعدی – Spatial & 3D Analyst

در این کتاب نکات اصلی کار با برنامه ArcMap ذکر شده است که وظیفه اصلی این برنامه تجزیه و تحلیل داده های برنامه ArcGIS است. لازم به ذکر است مطالب این کتاب مربوط به نسخه ArcGIS 9.3 می باشد ولی می توان از آن در مورد نسخه های 10 برنامه ArcGIS هم استفاده کرد و طبق فهرست کتاب بخش زیادی از مطالب در قالب تمرین و مثال آموزش داده شده است و داده های تمرینی در CD همراه کتاب موجود است. متاسفانه کتاب های این مجموعه تجدید چاپ نشده است.

فهرست مطالب

مقدمه ای بر نرم افزار
فایل ها و اسناد نرم افزار

قالب های نمایش داده ها در نرم افزار
نقشه سازی و نمایش آنها در نرم افزار
درباره فریم داده
لایه های نقشه
جداول اطلاعات توصیفی
پنجره Table of Contents
طرح بندی نقشه
نوار ابزارهای نرم افزار
کار با نوار ابزارها
منوی راست کلیک
آشنایی با محیط نرم افزار

کاوش در داده ها
ابزارهای نقشه سازی
ابزارهای نمای داده
ابزارهای نمای طرح بندی
کارگاه عملی
درس 1 : کاوش در داده ها
تمرین 1 : راه اندازی نرم افزار
تمرین 2 : باز نمودن یک نقشه موجود
تمرین 3 : جابجایی در فضای نقشه
تمرین 4 : نمایش یک لایه
تمرین 5 : تعویض نماد نمایش عوارض
تمرین 6 : شناسایی یک عارضه
تمرین 7 : افزودن گرافیک به نقشه
تمرین 8 : طرح بندی نقشه
تمرین 9 : بزرگنمایی بر روی طرح بندی نقشه
تمرین 10 : درج اجزای نقشه
تمرین 11 : چاپ نقشه
تمرین 12 : ذخیره سازی نقشه

تولید نقشه
مبانی نقشه سازی
قالب بندی نقشه
اصول اساسی نقشه سازی
روند کار تولید نقشه
کارگاه عملی
درس 2 : کار با عوارض جغرافیایی
تمرین 1 : تغییر طرح بندی نقشه
تمرین 2 : تولید یک فریم داده جدید
تمرین 3 : افزودن یک لایه داده
تمرین 4 : تنظیم خصوصیات یک فریم داده
تمرین 5 : کپی برداری از یک لایه
تمرین 6 : نمایش عوارض در چند طبقه
تمرین 7 : استفاده از یک سبک
تمرین 8 : انتخاب عوارض براساس اطلاعات جغرافیایی
تمرین 9 : تهیه خروجی از یک لایه
تمرین 10 : تولید خلاصه آماری
تمرین 11 : باز نمودن یک جدول
تمرین 12 : تولید یک نمودار
تمرین 13 : افزودن نمودار به طرح بندی نقشه

اطلاعات توصیفی
درباره جداول اطلاعات توصیفی
ساختار جداول
نوع داده اطلاعات توصیفی
نحوه انجام چند عملیات پر کاربرد
ایجاد یک جدول
باز نمودن یک جدول
افزودن و حذف یک فیلد
افزودن یک فیلد
حذف یک فیلد
ویرایش مقادیر جدول
ویرایش فیلدهای متنی
افزودن یک سطر جدید
حذف یک سطر
ادغام و اتصال جداول
ادغام جداول
اتصال جداول
کارگاه عملی
درس 3 : کار با جداول اطلاعات توصیفی
تمرین 1 : ایجاد یک فریم داده جدید
تمرین 2 : افزودن داده به کمک ArcCatalog
تمرین 3 : افزودن اطلاعات توصیفی
تمرین 4 : ادغام جداول
تمرین 5 : افزودن یک فیلد به جدول اطلاعات توصیفی
تمرین 6 : محاسبه مقادیر توصیفی
تمرین 7 : شناسایی عوارض بر اساس یک کمیت

ویرایش عوارض
درآمدی بر ویرایش عوارض
روند کار ایجاد و ویرایش عوارض
انتخاب فضای کاری و آغاز دوره ویرایش
تعیین لایه هدف
انتخاب دستور ویرایش
انتخاب یک ابزار و ایجاد طرح اولیه
افزودن اطلاعات توصیفی

کارگاه عملی
درس 4 : ویرایش عوارض
تمرین 1 : تهیه خروجی از داده ها
تمرین 2 : ترسیم یک عارضه جدید
تمرین 3 : تنظیم نمودن Snapها
تمرین 4 : رقومی سازی یک عارضه
تمرین 5 : افزودن اطلاعات توصیفی به عارضه جدید

چاپ نقشه
درآمدی بر طرح بندی و چاپ نقشه
سوالاتی که پیش از نمادگذاری داده ها باید لحاظ شود
الگوهای نقشه
فریم های داده
اجزای نقشه
طرح بندی و چاپ نقشه
نحوه افزودن اجزای نقشه
ابزارهای آرایش اجزای نقشه
کارگاه عملی
درس ۵ : کار با اجرای نقشه
تمرین 1 : افزودن پیش زمینه، عنوان، مقیاس خطی و راهنمای نقشه
تمرین 2 : تکمیل نمودن طرح بندی سایر فریم داده ها
تمرین 3 : افزودن یک کادر مستطیل شکل
تمرین 4 : افزودن سایه به حاشیه فریم داده
تمرین 5 : افزودن کادر به حاشیه نقشه
تمرین 6 : چاپ نقشه

پیوست ها
پیوست اول: نصب نرم افزار
پیوست دوم: واژه نامه

مطالب مرتبط