کتاب پروژه های کاربردی GIS

نام کتاب :
پروژه های کاربردی GIS

نویسنده : سارا سنجری و امید سعادت یار
انتشارات : مهرگان قلم، عابد
سال انتشار : 1388
تعداد صفحات : 224 صفحه
نوبت چاپ : 3
سال انتشار چاپ آخر : 1392
قیمت چاپ آخر : 50000 تومان
( همراه با CD  )

متاسفانه امکان خرید کتاب از این سایت فراهم نیست

لازم به ذکر است که ضمن ارج نهادن به زحمات مولفان، مترجمان و گرداوردگان کتاب ها،  آثار معرفی شده در این سایت به معنای تایید کامل آنها و ارزش گذاری محتوایی نیست و فقط برای معرفی و سهولت در انتخاب از سوی کاربران و علاقه مندان درج شده است.

درباره این کتاب
کتاب «پروژه های کاربردی GIS » به تشریح ساخت فرآیند های شبکه ای مورد نیاز در طراحی شهری می پردازد که با استفاده از نرم افزار GIS تهیه شده اند. لازم به ذکر است که  عموما اطلاعات مکانی شبکه های گاز، آب، برق، معابر و غیره که با استفاده از این نرم افزار تهیه شده اند، در گام های ابتدایی مورد استفاده بسیاری از مهندسان در پروژه های مربوط به طراحی شهری و شهرسازی قرار می گیرند. این اثر برای دانشجویان رشته هایی چون برنامه ریزی و جغرافیای شهری، معماری و شهرسازی و دیگر رشته های مرتبط با طراحی شهری برای انجام پروژه های دانشگاهی مفید و موثر خواهد بود. لازم به ذکر است علاقه مندان به مطالعه این کتاب و همچنین به منظور بهره گیری بیشتر از اطلاعات درج شده از سوی نویسندگان؛ بهتر است موضوعات و تعاریف مقدماتی و پایه ای از سیستم اطلاعات جغرافیایی را بدانند و درک کلی و همه جانبه از این نرم افزار و قابلیت های آن داشته باشند.

فهرست مطالب

فصل ۱: شکل گیری GIS شهری
شکل گیری GIS شهری
مراحل شکل گیری GIS
مراحل شکل گیری پروژه ی GIS
جمع آوری اطلاعات
چگونگی دستیابی به اطلاعات توصیفی مکانی
یکپارچه سازی اطلاعات

فصل ۲: معرفی پایگاه داده شهر فرضی City
معرفی پایگاه داده شهر فرضی City
انتقال اطلاعات به نرم افزار Arc GIS
تفاوت Geodatabase و Shapefile
معرفی بانک اطلاعات GIS شهر فرضی City
بانک Parcel
بانک Gas Net
بانک Electrical Net
بانک Water Net

فصل ۳: تشکیل پایگاه داده Parcel
تشکیل پایگاه داده Parcel

فصل ۴: ایجاد شبکه گاز
ایجاد شبکه گاز
مراحل ساخت شبکه گاز

فصل ۵: ایجاد شبکه آب
ایجاد شبکه آب
مراحل ساخت شبکه آب
نمونه هایی از تحلیل شبکه
یافتن بهترین مسیر آبرسانی بین دو یا چند نقطه مشخص شده
یافتن حلقه های موجود در شبکه
یافتن نزدیکترین لوله های اصلی

فصل ۶: ایجاد شبکه برق
ایجاد شبکه برق
مراحل ساخت شبکه برق
یافتن مناطق تحت پوشش جعبه های تقسیم

فصل ۷: ایجاد شبکه معابر
ایجاد شبکه معابر
مراحل ساخت شبکه معابر

فصل ۸: کاربری همزمان شبکه ها
کاربری همزمان شبکه ها
نحوه ی کاربری و استفاده از آنالیزهای هر شبکه در داخل نقشه

فصل ۹: شبیه سازی رقوم ارتفاعی زمین
شبیه سازی رقوم ارتفاعی زمین
ایجاد مدل سه بعدی از رقوم ارتفاعی زمین
روش تولید DEM با استفاده از مدل سه بعدی زمین
ایجاد منحنی های میزان

فصل۱۰: نحوه ارائه نقشه های دوبعدی GIS
نحوه ارائه نقشه های دوبعدی GIS
ایجاد Layout
افزودن راهنما به Layout
افزودن مقیاس به Layout
افزودن جهت شمال به Layout
افزودن عنوان،متن و تصویر به Layout
چاپ کردن Layout
ذخیره نمودن پروژه
اجرا نمودن پروژه در محیط ArcReader

فصل ۱۱: معرفی نرم افزار Arc Globe
معرفی نرم افزار Arc Glob
توانمندی های Arc Glob
معرفی محیط نرم افزار(Arc Glob
پنجره ی کاربری لایه های پروژه (Table of contents)
نوار ابزار Standard
نوار ابزار Tools
ورود پروژه به محیط Arc Glob
نوار ابزار چرخیدن (Spin)
نوار ابزار Animation
نوار ابزار ۳D Effect
نوار ابزار Globe 3D Graphics
نوار ابزار KML

فصل ۱۲: نحوه ارائه نقشه های سه بعدی GIS
نحوه ارائه نقشه های سه بعدی GIS

مطالب مرتبط