کتاب کاربرد GIS در مکان یابی

نام کتاب:
کاربرد GIS در مکان یابی

نویسندگان : محمد عظیمی حسینی،
محمدهادی نظری فر، رضوانه مومنی
ناشر : مهرگان قلم
سال انتشار : 1393
تعداد صفحات : 304 صفحه
نوبت چاپ : 5
سال چاپ آخر : 1396
قیمت چاپ آخر : 46000 تومان
( همراه با DVD )

متاسفانه امکان خرید کتاب از این سایت فراهم نیست

لازم به ذکر است که ضمن ارج نهادن به زحمات مولفان، مترجمان و گرداوردگان کتاب ها، آثار معرفی شده در این سایت به معنای تایید کامل آنها و ارزش گذاری محتوایی نیست و فقط برای معرفی و سهولت در انتخاب از سوی کاربران و علاقه مندان درج شده است.

درباره این کتاب:
امروزه کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS در تمامی ابعاد گسترش روز افزونی یافته است به طوری که به عنوان ابزاری توانمند در  جهت  ذخیره،  بازیابی  و  تحلیل  اطلاعات بصورت جدی مطرح بوده و مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع دستیابی سریع به  اطلاعات و سوابق به عنوان یکی از  فاکتورهای اصلی برای  طراحی،  تصمیم گیری، بهره برداری، نظارت و ساخت پروژه های مختلف یک نیاز بدیهی است که می توان از GIS در این راستا به نحو مطلوبی بهره جست. این مجموعه با توجه به اهمیت و کاربرد GIS برای مهندسین،  دانشجویان  و  کارشناسان  و  به  منظور ارتقای سطح دانش فنی در دو سطح متوسط و پیشرفته تهیه و تدوین شده است.
کتاب به گونه ای تدوین شده است که در آخرین بخش آن یک پروژه واقعی را برای مخاطبان به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار می دهد. این  پروژه  شامل  بخشهایی  نظیر  ورود  داده، ایجاد نقشه، همپوشانی نقشه ها و وزن دهی به نقشه ها است و در هر بخش از پروژه فایل هایی که  توسط  کاربر یا خواننده تولید  می شوند که مبنای  کار  در  بخش  یا  بخش های  بعدی  است. این امر سبب کاربردی و مفهومی شدن پروژه می شود و خواننده بطور کامل یک بخش و کاربرد آن را در  بخش های دیگر  را فرا می گیرد. 

فهرست مطالب

فصل اول: سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS )

مقدمه
تاریخچه تحول GIS و RS
GIS
RS
سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)
GIS چیست؟
تعریف GIS
قابلیت ها و توانایی های GIS
GIS قادر به پاسخ گویی چه نوع سوالاتی است؟
اجزای اصلی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی
سخت افزار
نرم افزار
داده های جغرافیایی
نیروی انسانی
مدل های پردازش اطلاعات
وظایف اصلی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی
ورود اطلاعات
ویرایش اطلاعات
مدیریت اطلاعات
پرسش وپاسخ و تجزیه وتحلیل اطلاعات
پرسش و پاسخ
پرسش های مکانی
پرسش های توصیفی
پرسش های تابعی/ شرطی
پرسش های ترکیبی
تجزیه و تحلیل
تجزیه وتحلیل همپوشانی اطلاعات (Overlay)
پردازش تصاویر (Image Processing)
تجزیه و تحلیل آماری
تکنولوژی ها مرتبط با GIS
سیستم های تولید نقشه رقومی(CAD)
سنجش از دور (Remote Sensing)
سیستم مدیریت پایگاه داده (DEMS)
ایجاد و پیاده سازی GIS
مدل های داده در GIS
شناخت انواع داده
داده های برداری
نقشه های نقطه ای یا Points
نقشه های خطی Polyline
نقشه های سطحی یا Polygon
داده های رستری
تفاوت های مدل برداری و مدل رستری
مستندات
مروری بر کاربرد های GIS و RSدر علوم مختلف

فصل دوم: مبانی نقشه و سیستم مختصات تصویر

مبانی نقشه خوانی
مقیاس نقشه
دقت نقشه
نقشه های بزرگ مقیاس و کوچک مقیاس
جزئیات نقشه
آشنایی با مختصات جغرافیایی
مدار
نصف النهار
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
توانایی تشخیص سیستم های جغرافیایی
آشنایی با مفاهیم اصولی
محاسبات جغرافیایی
پارامتر های مشخصه زمین
اسفروئید
دیتوم
دیتوم محلی و ژئوسنتریک
دیتم های مسطحاتی
دیتم ارتفاعی
سطوح مورد استفاده در ژئودزی
سطح طبیعی زمین
ژئوئید
بیضوی
ارتفاع اورتومتریک
ارتفاع ژئودتیک
ارتفاع ژئوئید
آشنایی با انواع سیستم های تصویر
انواع سیستم تصویر از نظر شکل و حالت
سیستم تصاویر مخروط
سیستم تصاویر استوانه ای
سیستم تصاویر مرکزی
سیستم تصاویر از نظر تغییر شکل در تصاویر
انواع سیستم های تصویر مشابه و معادل
سیستم تصویر مخروطی لامبرت (Projection Lambert)
سیستم تصویر استوانه ای مرکاتور(Mercator)
سیستم تصویر استوانه ای (U.T.M)
تصویر کردن نقشه

فصل سوم: فرآیند مکانیابی در GIS ومدل های تلفیق داده های مکانی

مقدمه
مراحل فرآیند مکان یابی با استفاده از GIS
شناخت
تعیین داده ها و پارامترهای موثر
بررسی ویژگی های محدوده مطالعاتی
جمع آوری و آماده سازی داده ها
تهیه نقشه ها
وزن دهی به نقشه ها
تلفیق نقشه ها
نقشه های نهایی
جمع آوری و آماده سازی داده ها
تولید مدل
مدل DEM
مدل TIN
مدل Terrain
مزایای Terrain
ایجاد نقشه
نقشه خطوط تراز (Contour)
نقشه شیب (Slope)
نقشه جهت شیب ((Aspect
نقشه سایه روشن (Hillshade)
روش ها و مراحل وزن دهی
انواع روشهای وزن دهی
مدل منطق بولین
مدل وزنی نسبتی
مدل وزن دهی رتبه ای
مدل AHP
فرآیند تحلیل سلسله مراتب
محاسبه وزن
محاسبه نرخ ناسازگاری
بردار ویژه
شاخص ناسازگاری
نرخ ناسازگاری
تلفیق نقشه ها و تولید نقشه نهایی

فصل چهارم: نرم افزارهای ArcGIS،ArcView و EC2000به همراه اکستنشن ها

آشنایی با نرم افزار ArcView
معرفی محیط ArcView
اجرای نرم افزار Arc View
محیط اصلی ArcView
فعال سازی اکستنشن ها (Extension)
تنظیم واحد سیستم
محیطView
معرفی دکمه های نمایش
ایجاد یک Theme جدید
اضافه نمودن اطلاعات به محیط View
ویرایش لایه Theme اطلاعاتی
محیط Table
ورود به محیط Table
ایجاد یک Table
خروجی گرفتن از View
آشنایی با نرم افزار ArcGIS
ساختار Geodatabase
ویژگی های Geodatabase
انواع Geodatabase
ساختار Coverage
آشنایی با Arc Map
ورود به محیط Are MAP
معرفی اکستنشن Tools
معرفی منوی Measure
معرفی منوی Standard
معرفی Data Frame
جستجوی مکانی ( Query )
فعال سازی اکستنشن ها
اضافه کردن Shapefile و Table به محیط Are MAP
معرفی Layer Properties
Symbology
منوی Editor
کار با جداول (Tables)
معرفی Layout
آشنایی با محیط نرم افزار ArcCatalog
ایجاد Tables Shapefile
تنظیمات جداول
آشنایی با اکستنشن Spatial Analyst -3DAnalyst
اکستنشن ۳DAnalyst- Spatial Analyst در نرم افزار ArcView
تنظیمات
محاسبه فاصله
محاسبه چگالی جمعیت
کلاس بندی مجدد داده های رستری
تحلیل نتایج
محاسبات رستری
خطوط کانتوری
تهیه نقشه شیب
تهیه نقشه جهت شیب
تهیه نقشه های برداری به رستری
ساخت لایه TIN
اکستنشن Spatial Analyst در ArcGIS
تنظیمات
ترسیم نقشه فاصله
محاسبه چگالی جمعیت
کلاس بندی مجدد
تبدیل نقشه Vector به نقشهRaster
تبدیل نقشه Rasterبه نقشه Vector
انجام محاسبات نقشه های رستری
انجام محاسبات ریاضی بر روی سلول ها
خطوط تراز (Contour)
تهیه نقشه شیب
تهیه نقشه جهت شیب
تحلیل ناحیه ای (Zonal Statistics)
اکستنشن ۳DAnalyst در ArcGIS
اکستنشن Georefercing در ArcGIS
مشخصات Georeferecing Toolbar
اکستنشن XTools
Xtools در نرم افزار ArcView
ایجاد ناحیه حریم (Buffer)
اضافه کردن یک Shapefileبه یک Shapefile دیگر
محاسبه محیط ، مساحت و طول
تبدیل Shapefileسطحی به خطی
تبدیل ترسیم (Graphics) به Shapefile
XTools در نرم افزار ArcGIS
شکل منوی اصلی XTools
تبدیل Shapefile سطحی به خطی
تبدیل عارضه (سطحی و خطی ) به نقطه
محاسبه مساحت، محیط و طول
محاسبه مختصات X و Y در جدول
آموزش نرم افزار Expert Choice2000
ایجاد سلسله مراتب
هدف (Goal)
معیارها (Criteria)
زیر معیارها (Sub-Criteria)
گزینه ها (Alternatives)
مقایسات زوجی
مراحل مقایسات
انجام مقایسات و تعیین ارجحیت
محاسبه اوزان و نرخ ناسازگاری

فصل پنجم: اجرای نمونه موردی

معرفی منطقه و هدف اجرای نمونه موردی
مراحل انجام مطالعه موردی
ورود داده های خام به محیط نرم افزار
ورود داده ها و تغییر سیستم مختصات داده ها در نرم افزار ArcView
اضافه کردن مختصات ایستگاه ها
ورود داده ها و تغییر سیستم مختصات در نرم افزار ArcGIS
اضافه کردن مختصات ایستگاه ها با اکتنشن XTools
ایجاد نقشه
نقشه دما (Temperature)
ایجاد نقشه دما در نرم افزار ArcView
ایجاد نقشه دما در نرم افزار ArcGIS
نقشه بارش (Precipitation)
ایجاد DEM درArcGIS
ایجاد لایه خطوط همباران
ایجاد لایه بارش و خطوط هم باران در نرم افزار ArcGIS
نقشه کاربری اراضی (Land Use)
ژئورفرنس کردن تصویر با استفاده از ArcGIS
ایجاد لایه کاربری اراضی در نرم افزار ArcView
ایجاد لایه کاربری اراضی در نرم افزار ArcGIS
نقشه شیب (Slope)
ایجاد نقشه شیب در نرم افزار ArcGIS
وزن دهی به نقشه ها
تعیین اوزان با استفاده از نرم افزار Expert Choice
وزن نرمال
همپوشانی لایه ها
همپوشانی لایه ها در نرم افزار ArcView
همپوشانی لایه ها در نرم افزار ArcGIS
پیوست۱
انواع دیتوم و معادلات عمومی تصاویر
پیوست۲
پیوست نصب نرم افزارهای AreGIS 9.2-9.3,ArcView 3.3 و Ec2000

 

مطالب مرتبط