جلسه 0 دوره ArcGIS مقدماتی

جلسه 0
دوره غیرحضوری

ArcGIS مقدماتی


به نام خدا
سلام وقت بخیر

این صفحه برای ارائه مطالب جلسه صفرم دوره آفلاین ArcGIS مقدماتی ایجاد شده است.
در جلسه صفرم، به صورت رایگان امکان ارزیابی کیفیت این دوره غیرحضوری فراهم می باشد.

برای استفاده از مطالب و انجام گام به گام کارهای این جلسه کافیست
در سمت راست همین صفحه به ترتیب روی لینک های آبی رنگ کلیک شود.

 

شروع هر جلسهپایان هر جلسهمهلت ارسال پاسخ تکلیف هر جلسهزمان کلاس رفع اشکال هر جلسه
جمعه
چهارشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه ساعت 12 الی 30: 13

در اینجا مهلت باقیمانده از هر جلسه درج می شود.
مهلت جلسات عادی از 6 روز شروع خواهد شد.

روز
ساعت
دقيقه
ثانیه‌
مهلت این جلسه به پایان رسیده است.

مشاهده اطلاعات دیگر و ثبت نام در دوره از


اینجا