جلسه 0 دوره آفلاین ArcGIS پیشرفته

جلسه 0
دوره غیرحضوری
ArcGIS
پیشرفته


به نام خدا
سلام وقت بخیر

این صفحه برای ارائه مطالب جلسه صفرم دوره آفلاین ArcGIS پیشرفته ایجاد شده است.
در جلسه صفرم، به صورت رایگان امکان ارزیابی کیفیت این دوره غیرحضوری فراهم می باشد.

برای استفاده از مطالب و انجام گام به گام کارهای این جلسه کافیست
در سمت راست همین صفحه به ترتیب روی لینک های آبی رنگ کلیک شود.

 

شروع هر جلسهپایان هر جلسهمهلت ارسال پاسخ تکلیف هر جلسهزمان کلاس رفع اشکال هر جلسه
جمعه
چهارشنبه
پایان چهارشنبه
پنج شنبه ساعت 14 الی 30: 15

در اینجا مهلت باقیمانده از هر جلسه درج می شود.
مهلت جلسات عادی از 6 روز شروع خواهد شد.

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
مهلت این جلسه به پایان رسیده است.

مشاهده اطلاعات دیگر و ثبت نام در دوره از


اینجا