جلسه 0 دوره آفلاین AutoCAD دوبعدی

جلسه 0 دوره آفلاین AutoCAD دوبعدی

این صفحه برای ارائه مطالب دوره غیرحضوری AutoCAD دوبعدی ایجاد شده است.
برای استفاده از مطالب و انجام گام به گام کارهای هر جلسه کافیست
در سمت راست همین صفحه به ترتیب روی لینک های آبی رنگ کلیک شود.

شروع هر جلسهپایان هر جلسهمهلت ارسال پاسخ تکلیف هر جلسهزمان کلاس رفع اشکال هر جلسه
جمعهچهارشنبهپایان چهارشنبهجمعه ساعت 14 الی 17

در اینجا مهلت باقیمانده از هر جلسه درج می شود.
مهلت جلسات عادی از 6 روز شروع خواهد شد.

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
مهلت این جلسه به پایان رسیده است.