منتخب دوره آموزش ArcGIS مقدماتی

  لینک دانلود لایه های تمرینی  
  و نرم افزار ArcGIS در پایین صفحه 

فیلم شماره 10

آشنایی با ArcCatalog و روش اتصال به پوشه لایه ها

فیلم شماره 9

روش نمایش اطلاعات آماری داده های Field

فیلم شماره 8

روش ایجاد Bookmark در ArcGIS

فیلم شماره 7

روش نمایش برچسب ( Label ) در ArcGIS

فیلم شماره 6

روش رفع مشکل عدم نمایش صحیح
فونت فارسی در جدول اطلاعات توصیفی

فیلم شماره 5

مفهوم جدول اطلاعات توصیفی
و روش انتخاب عوارض در جدول و نقشه

فیلم شماره 4

تغییر اندازه نمایش و مقیاس نقشه

فیلم شماره 3

روش اضافه کردن لایه نقشه به ArcMap

فیلم شماره 2

راهنمای نصب ArcGIS

فیلم شماره 1

معرفی GIS

لایه های تمرینی فیلم های آموزشی منتخب دوره ArcGIS مقدماتی

      
 حجم72 مگابایتدانلود ازاینجا 

ورود به صفحه دانلود نرم افزار ArcGIS


از اینجا