فرا جی آی اس
0
محتوای 253_وبینار آموزشی

وبینار معرفی دوره های آموزشی faraGIS

وبینار ( Webinar )رایـگـان  معرفی دوره های آموزشی     حضوری - غیرحضوری - رایگان و آزاد    faraGIS   نوع برگزاریغیرحضوریروز و تاریخ برگزاریپنج شنبه 29 دیساعت برگزاری30: 18  الی  30: 19هزینه شرکت در وبیناررایگانمهلت ثبت نامتا تکمیل ظرفیت  لینک ...

وبینار آشنایی با Google Earth و نحوه ارتباط آن با ArcGIS

« فرا جی آی اس » برگزار می کندوبینار ( Webinar )آموزش غیرحضوری  آشنایی با Google Earth و نحوه ارتباط آن با ArcGIS    مدرس : فراهانیتعداد جلساتیک جلسهنوع آموزشغیرحضوریروز و تاریخ برگزاریاعلام در آیندهساعت برگزاری18  الی  21هزینه به عدد30 ...

وبینار معرفی و آموزش نصب ArcGIS Pro

« فرا جی آی اس » برگزار می کندوبینار ( Webinar )آموزش غیرحضوریمعرفی و آموزش نصبمدرس : فراهانیتعداد جلساتیک جلسهنوع آموزشغیرحضوریروز و تاریخ برگزاریسه شنبه 20 دیساعت برگزاری15  الی  17هزینه شرکت در وبینار10 هزار تومانمهلت ثبت نامتا تکمیل ظرفیت  لینک ...

فایل های وبینار ایجاد نقشه راهنما

لایه های تمرینی وبینار آموزشی ایجاد نقشه راهنما با ArcGIS Pro ردیف حجم دانلود 1 نرم افزار AnyDesk 3MB اینجا  2 لایه های تمرینی 1.43MB اینجا 3 فایل های Layout 418KB اینجا     4 فیلم های آموزشی 272MB اینجا ...

وبینار ایجاد نقشه راهنما با ArcGIS Pro

« فرا جی آی اس » برگزار می کندوبینار ( Webinar )آموزش غیرحضوری   ایـجـاد نــقــشه راهـنمـا بـا    مدرس : فراهانیتعداد جلساتیک جلسهنوع آموزشغیرحضوریروز و تاریخ برگزاریسه شنبه 15 تیرساعت برگزاری15  الی  17هزینه به عدد20000هزینه به حروفبیست هزار تومانمهلت ثبت ...