فرا جی آی اس
0
محتوای 911_سفارش پروژه

مشاوره و انجام پروژه های GIS

faraGISاجرای پروژه های مرتبط با GISبرای سازمان ها و شرکت های مختلفنحوه محاسبه هزینه پروژه :هزینه انجام پروژه براساس میزان سختی کار و مدت زمان صرف شده برای انجام آن محاسبه می شود.نحوه دریافت هزینه :بخشی از مبلغ پروژه در ...