گواهی دوره خانم ناهید توزنده

گواهی شرکت در دوره آموزشی faraGIS

بدینوسیله گواهی می شود خانم ناهید توزنده جانی دارای کد ملی  0078951402 زیر نظر گروه آموزشی faraGIS دوره آموزشی ArcGIS پیشرفته را به مدت 30 ساعت از تاریخ 6 / 8 / 1402 لغایت 2 / 10 / 1402  طبق سرفصل های موجود در لینک زیر با موفقیت به پایان رسانده است.