صفحه برنامه و پرداخت هزینه دوره آنلاین ArcGIS مقدماتی دانشگاه تهران

صفحه برنامه و پرداخت هزینه
دوره غیرحضوری آنلاین 

ArcGIS مقدماتی

 

برنامه دوره

شماره جلسهتاریخ برگزاری
شماره جلسه
تاریخ برگزاری
جلسه 1شنبه 22 شهریور
جلسه 2شنبه 29 شهریور
جلسه 3شنبه 5 مهر
جلسه 4شنبه 12 مهر
جلسه 5شنبه 19 مهرجلسه 6شنبه 3 آبان
جلسه 7شنبه 10 آبان
جلسه 8شنبه 17 آبان
جلسه 9شنبه 24 آبان
جلسه 10شنبه 1 آذر
 آزمونشنبه 8 آذر 

چند نکته

پرداخت هزینه جلسات این دوره می تواند به دو صورت “یکباره” و “2 جلسه به جلسه” انجام شود.
متاسفانه در هر دو روش امکان برگشت هزینه وجود ندارد.
متاسفانه بعد از پرداخت ، امکان تغییر روش پرداخت وجود ندارد.
شرکت در آزمون پایان دوره اختیاری است بنابراین هزینه آن در انتهای به صورت جداگانه پرداخت می شود.

پرداخت یکباره 

میزان شهریه دوره در روش پرداخت یکباره، بدون احتساب هزینه آزمون مبلغ 400 هزار تومان است.
در هنگام پرداخت هزینه بهتر است از فیلترشکن استفاده نشود.
بهتر است در هنگام پرداخت هزینه، به جای تلفن همراه از رایانه استفاده شود.
تا 24 ساعت بعد از پرداخت هزینه، تاییدیه ثبت نام و راهنمای شرکت در جلسه اول دوره از طریق ایمیل ارسال خواهد شد.
لینک ورود به صفحه پرداخت یکباره 

پرداخت 2 جلسه به جلسه

میزان شهریه دوره در روش پرداخت 2 جلسه به جلسه بدون احتساب هزینه آزمون مجموعا مبلغ 500 هزار تومان است.
تا 24 ساعت بعد از پرداخت هزینه، تاییدیه ثبت نام و راهنمای شرکت در جلسه اول دوره از طریق ایمیل ارسال خواهد شد.

عنوانشهریهپرداخت هزینه از
جلسه 1 و 2
80 هزار تومان
 اینجا 
جلسه 3 و 4
90 هزار تومان اینجا 
جلسه 5 و 6
100 هزار تومان اینجا 
جلسه 7 و 8
110 هزار تومان اینجا 
جلسه 9 و 10
120 هزار تومان
اینجا
آزمون و گواهینامه ( اختیاری )
100 هزار تومان
فعال در پایان دوره