صفحه برنامه و پرداخت هزینه دوره آنلاین ArcGIS پیشرفته دانشگاه تهران

صفحه برنامه و پرداخت هزینه
دوره غیرحضوری آنلاین 

ArcGIS پیشرفته


 

برنامه دوره

شماره جلسهتاریخ برگزاری
شماره جلسه
تاریخ برگزاری
جلسه 1سه شنبه 25 شهریور
جلسه 2سه شنبه 1 مهر
جلسه 3سه شنبه 8 مهر
جلسه 4سه شنبه 15 مهر
جلسه 5سه شنبه 22 مهرجلسه 6سه شنبه 29 مهر
جلسه 7سه شنبه 6 آبان
جلسه 8سه شنبه 20 آبان
جلسه 9سه شنبه 27 آبان
جلسه 10سه شنبه 4 آذر
 آزمونسه شنبه 11 آذر 

چند نکته

پرداخت هزینه جلسات این دوره می تواند به دو صورت “یکباره” و “2 جلسه به جلسه” انجام شود.
متاسفانه در هر دو روش امکان برگشت هزینه وجود ندارد.
متاسفانه بعد از پرداخت ، امکان تغییر روش پرداخت وجود ندارد.
شرکت در آزمون پایان دوره اختیاری است بنابراین هزینه آن در انتهای به صورت جداگانه پرداخت می شود.

پرداخت یکباره 

میزان شهریه دوره در روش پرداخت یکباره، بدون احتساب هزینه آزمون مبلغ 400 هزار تومان است.
در هنگام پرداخت هزینه بهتر است از فیلترشکن استفاده نشود.
بهتر است در هنگام پرداخت هزینه، به جای تلفن همراه از رایانه استفاده شود.
تا 24 ساعت بعد از پرداخت هزینه، تاییدیه ثبت نام و راهنمای شرکت در جلسه اول دوره از طریق ایمیل ارسال خواهد شد.
لینک ورود به صفحه پرداخت یکباره 

پرداخت 2 جلسه به جلسه

میزان شهریه دوره در روش پرداخت 2 جلسه به جلسه بدون احتساب هزینه آزمون مجموعا مبلغ 500 هزار تومان است.
تا 24 ساعت بعد از پرداخت هزینه، تاییدیه ثبت نام و راهنمای شرکت در جلسه اول دوره از طریق ایمیل ارسال خواهد شد.

عنوانشهریهپرداخت هزینه از
جلسه 1 و 2
80 هزار تومان
 اینجا 
جلسه 3 و 4
90 هزار تومان اینجا 
جلسه 5 و 6
100 هزار تومان اینجا 
جلسه 7 و 8
110 هزار تومان اینجا 
جلسه 9 و 10
120 هزار تومان
اینجا
آزمون و گواهینامه ( اختیاری )
100 هزار تومان
فعال در پایان دوره