صفحه برنامه و پرداخت هزینه دوره آنلاین AutoCAD دوبعدی دانشگاه تهران

صفحه برنامه و پرداخت هزینه
دوره غیرحضوری آنلاین 

AutoCAD دوبعدی


 

برنامه دوره

شماره جلسهتاریخ برگزاری
شماره جلسه
تاریخ برگزاری
جلسه 1چهارشنبه 26 شهریور
جلسه 2چهارشنبه 2 مهر
جلسه 3چهارشنبه 9 مهر
جلسه 4چهارشنبه 16 مهر
جلسه 5چهارشنبه 23 مهرجلسه 6چهارشنبه 30 مهر
جلسه 7چهارشنبه 7 آبان
جلسه 8چهارشنبه 21 آبان
جلسه 9چهارشنبه 28 آبان
جلسه 10چهارشنبه 5 آذر
 آزمونچهارشنبه 12 آذر 

چند نکته

پرداخت هزینه جلسات این دوره می تواند به دو صورت “یکباره” و “2 جلسه به جلسه” انجام شود.
متاسفانه در هر دو روش امکان برگشت هزینه وجود ندارد.
متاسفانه بعد از پرداخت ، امکان تغییر روش پرداخت وجود ندارد.
شرکت در آزمون پایان دوره اختیاری است بنابراین هزینه آن در انتهای به صورت جداگانه پرداخت می شود.

پرداخت یکباره 

میزان شهریه دوره در روش پرداخت یکباره، بدون احتساب هزینه آزمون مبلغ 400 هزار تومان است.
در هنگام پرداخت هزینه بهتر است از فیلترشکن استفاده نشود.
بهتر است در هنگام پرداخت هزینه، به جای تلفن همراه از رایانه استفاده شود.
تا 24 ساعت بعد از پرداخت هزینه، تاییدیه ثبت نام و راهنمای شرکت در جلسه اول دوره از طریق ایمیل ارسال خواهد شد.
لینک ورود به صفحه پرداخت یکباره 

پرداخت 2 جلسه به جلسه

میزان شهریه دوره در روش پرداخت 2 جلسه به جلسه بدون احتساب هزینه آزمون مجموعا مبلغ 500 هزار تومان است.
تا 24 ساعت بعد از پرداخت هزینه، تاییدیه ثبت نام و راهنمای شرکت در جلسه اول دوره از طریق ایمیل ارسال خواهد شد.

عنوانشهریهپرداخت هزینه از
جلسه 1 و 2
80 هزار تومان
 اینجا 
جلسه 3 و 4
90 هزار تومان اینجا 
جلسه 5 و 6
100 هزار تومان اینجا 
جلسه 7 و 8
110 هزار تومان اینجا 
جلسه 9 و 10
120 هزار تومان
اینجا
آزمون و گواهینامه ( اختیاری )
100 هزار تومان
فعال در پایان دوره