Wallet Topup

Auto generated product for wallet recharge please do not delete or update.

0
رایگان!

آرشیو 1 فیلم های دوره آموزش ArcGIS پیشرفته

با تشکر از خرید شما
از این لینک ورود به صفحه مربوطه امکان پذیر است و رمز ورود عدد 100 است.
توجه : لینک دانلود فایل ها، به مدت یک هفته و به تعداد یک دانلود فعال خواهند بود.

1
تومان500.000

دوره آموزش ArcGIS – سطح 1

بدون امتیاز 0 رای
تومان500.000

توضیح مختصر :در این دوره غیرحضوری شرکت کنندگان از طریق فیلم های آموزشی و با انجام تمرین های مختلف به…

6
تومان500.000

دوره آموزش ArcGIS – سطح 1 ( مقدماتی )

بدون امتیاز 0 رای
تومان500.000

توضیح مختصر :این دوره به  صورت غیرحضوری برگزار می شود. در این دوره شرکت کنندگان در طی 8 جلسه (…

0
تومان500.000
2
رایگان!

فیلم های آشنایی با Google Earth و ارتباط آن با ArcGIS

فیلم آموزشی   آشنایی با Google Earthو ارتباط آن با ArcGIS مدرس : فراهانیدارای سابقه تدریس  دوره های متعدد ArcGISدر…

42
تومان200.000

فیلم های دوره آموزش ArcGIS Pro مقدماتی

فیلم های آموزشی دوره   1 _ ArcGIS Pro( مقدماتی ) مدرس : فراهانیدارای سابقه تدریس  دوره های متعدد ArcGIS…

19
تومان1.200.000

فیلم های دوره آموزش ArcGIS پیشرفته

فیلم های آموزشی دوره  ArcGIS_2( پیشرفته ) مدرس : فراهانیدارای سابقه تدریس  دوره های متعدد ArcGISدر سازمان آموزش فنی و…

60
تومان1.000.000

[woof]