فروشگاه جدید

[woof]

فیلم های دوره آموزش ArcGIS Pro مقدماتی

فیلم های آموزشی دوره   1 _ ArcGIS Pro( مقدماتی ) مدرس : فراهانیدارای سابقه تدریس  دوره های متعدد ArcGIS…

3
تومان800.000

فیلم های آشنایی با Google Earth و ارتباط آن با ArcGIS

با تشکر از خرید شما
از این لینک ورود به صفحه مربوطه امکان پذیر است و رمز ورود عدد 100 است.
توجه : لینک دانلود فایل ها، به مدت یک هفته و به تعداد یک دانلود فعال خواهند بود.

20
تومان100.000

فیلم های دوره آموزش AutoCAD دوبعدی

با تشکر از خرید شما
از این لینک ورود به صفحه مربوطه امکان پذیر است و رمز ورود عدد 100 است.
توجه : لینک دانلود فایل ها، به مدت یک هفته و به تعداد یک دانلود فعال خواهند بود.

10
تومان600.000

فیلم های دوره آموزش ArcGIS پیشرفته

فیلم های آموزشی دوره  ArcGIS_2( پیشرفته )   مدرس : فراهانیدارای سابقه تدریس  دوره های متعدد ArcGISدر سازمان آموزش فنی…

30
تومان600.000

فیلم های دوره آموزش ArcGIS مقدماتی

بدون امتیاز 0 رای
تومان600.000

فیلم های آموزشی دوره  ArcGIS_1( مقدماتی ) مدرس : فراهانیدارای سابقه تدریس دوره های متعدد ArcGISدر سازمان آموزش فنی و…

12
تومان600.000