فرا جی آی اس
0
محتوای آموزش حضوری AutoCAD

دوره حضوری آموزش AutoCAD دوبعدی دانشگاه تهران

تجربه لذت یادگیریدانشگاه تهران با همکاری faraGIS برگزار می کنددوره حضوری آموزش AutoCAD دوبعدیهمراه با اعطای گواهینامه دو زبانه از دانشگاه تهرانمدرس : فراهانیدارای سابقه تدریس دوره های متعدد ArcGISدر سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سایر موسسه های آموزشی  ...