فرا جی آی اس
0
محتوای آموزش ArcGIS

دوره حضوری آموزش ArcGIS پیشرفته دانشگاه تهران

تجربه لذت یادگیریدانشگاه تهران با همکاری faraGIS برگزار می کنددوره حضوری آموزش ArcGISپیشرفتههمراه با اعطای گواهینامه دو زبانه از دانشگاه تهرانمدرس : فراهانیدارای سابقه تدریس دوره های متعدد ArcGISدر سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سایر موسسه های آموزشی   لینک ...

دوره حضوری آموزش ArcGIS مقدماتی دانشگاه تهران

تجربه لذت یادگیریدانشگاه تهران با همکاری faraGIS برگزار می کنددوره حضوری آموزش ArcGISمقدماتیهمراه با اعطای گواهینامه دو زبانه از دانشگاه تهرانمدرس : فراهانیدارای سابقه تدریس دوره های متعدد ArcGISدر سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سایر موسسه های آموزشی   لینک ...

دوره آموزش ArcGIS پیشرفته

faraGIS برگزار می کنددوره آموزش ArcGIS - 2( پیشرفته )مدرس : فراهانیدارای سابقه تدریس دوره های متعدد ArcGISدر سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سایر موسسه های آموزشی گروه Aگروه Bگروه Cنوع برگزاریغیرحضوریغیرحضوریحضوریشروع دوره25 تیـر29 تیـر29 تیـرپایان دوره12 شهریور16 شهریور16 شهریورروزهای ...

دوره آموزش ArcGIS مقدماتی

faraGIS برگزار می کنددوره آموزش ArcGIS - 1( مقدماتی )مدرس : فراهانیدارای سابقه تدریس دوره های متعدد ArcGISدر سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سایر موسسه های آموزشی گروه Aگروه Bگروه Cنوع برگزاریغیرحضوریغیرحضوریحضوریشروع دوره25 تیـر29 تیـر29 تیـرپایان دوره12 شهریور16 شهریور16 شهریورروزهای ...

دوره کارور ArcGIS فنی و حرفه ای

با همکاری faraGISبرگزار می کنددوره کارور ArcGISهمراه با اعطای گواهینامهسازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای مشاهده برنامه دوره ها روی علامت + کلیک شود. برنامه دوره های غیرحضوری گروه A گروه Bکارور ArcGISعنوان دورهکارور ArcGISغیرحضورینوع برگزاریغیرحضوری20 شهریورشروع دوره21 شهریور29 ...
1 2