فرا جی آی اس
0
محتوای ازندریان

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 24

کاربرد ArcGIS در پهنه‎ بندی سطوح مواجهه شغلی با سیلیس کریستالی قابل استنشاق در کارگاه‌ ‎های سیلیس‎کوبی محمد جواد عصاری، فرشید قربانی شهنا، علی پورمحمدی، ابراهیم چاوشی، زهره کرمی چکیده سابقه و هدف: سیلیس‌کوبی فرایندی مبتنی بر خرد کردن، غربال ...