فرا جی آی اس
0
محتوای تفرج متمرکز

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 6

پهنه بندی توان تفرجی پارک جنگلی یاسوج با استفاده از روش ­های تصمیم ­گیری چند معیاره در GISشکیبا جهانگیریان، علیرضا صالحیچکیدهپارک جنگلی یاسوج با مساحتی حدود 1000 هکتار در شمال شرقی شهر یاسوج واقع شده است. جهت پهنه بندی توان ...