فرا جی آی اس
0
محتوای توسعه یافتگی

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 25

سنجش و سطح‌بندی توسعه یافتگی شهرستان‌های استان همدان از لحاظ شاخص‌های بهداشت و درمانی با استفاده از تاپسیس فازی (FTOPSIS) و ArcGIS حسین غضنفرپور، حسین موسی زاده، مهدی خداداد چکیده در جریان هرگونه تصمیم ­گیری اعم از برنامه­ ریزی، مدیریت، ...