فرا جی آی اس
0
محتوای دوره های آموزشی

وبینار معرفی دوره های آموزشی faraGIS

وبینار ( Webinar )رایـگـان  معرفی دوره های آموزشی     حضوری - غیرحضوری - رایگان و آزاد    faraGIS   نوع برگزاریغیرحضوریروز و تاریخ برگزاریپنج شنبه 29 دیساعت برگزاری30: 18  الی  30: 19هزینه شرکت در وبیناررایگانمهلت ثبت نامتا تکمیل ظرفیت  لینک ...