فرا جی آی اس
0
محتوای سرفصل مطالب دوره ArcGIS 1

سرفصل مطالب دوره ArcGIS مقدماتی

سرفصل مطالب این دوره با سرفصل مطالب دوره " کارور ArcGIS فنی و حرفه ای"یکسان است. مقدمات - معرفی GIS - آشنایی با مولفه های GIS - معرفی برخی نرم افزار های مرتبط با GIS - آشنایی با نرم افزار ...