فرا جی آی اس
0
محتوای منابع آب

کتاب کاربرد سیستم اطلاعات مکانی (GIS) و سنجش از دور (RS) در مطالعات هیدرولوژیکی

نام کتاب:کاربرد سیستم اطلاعات مکانی (GIS) و سنجش از دور (RS) در مطالعات هیدرولوژیکینویسنده: سجاد علیزاده‌کاکلرناشر: آموزشی تالیفی ارشدانسال انتشار: 1398نوبت چاپ: اولتعداد صفحات: 222 صفحهقیمت چاپ اول : 40000 تومانمتاسفانه امکان خرید کتاب از این سایت فراهم نیست.لازم به ...