فرا جی آی اس
0
محتوای Geoprocessing

کتاب آموزش عملی سامانه اطلاعات جغرافیایی (جلد اول)

نام کتاب:آموزش عملی سامانه اطلاعات جغرافیایی (جلد اول)مولف: محمد میرمحمدصادقیانتشارات: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهانسال انتشار: 1386نوبت چاپ: دومتعداد صفحات: 247قیمت چاپ اول: 3900 توماناین اثر همراه با لوح فشرده از سوی ناشر و کتابفروشی‌ها عرضه می شودمتاسفانه امکان خرید ...