فرا جی آی اس
0
محتوای Network Analyst

کتاب تحلیل شبکه – Network Analyst

نام کتاب:تحلیل شبکه (Network Analyst)مولفان: ابوالفضل رنجبر – مجتبی جنتیناشر: انتشارات عمیدیسال انتشار: 1389نوبت چاپ: اولتعداد صفحات: 197سال چاپ آخر: 1389قیمت چاپ آخر: 9500 توماناین اثر همراه با لوح فشرده از سوی ناشر و کتابفروشی‌ها عرضه می شودمتاسفانه امکان خرید ...